NRK Meny
Normal

Se nettsendingen: Foreslår å slå sammen Nordland og Troms

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) gikk i dag på talerstolen på fylkestinget i Nordland og ba om støtte til å skrive under en intensjonsavtale om sammenslåing med Troms.

Temasending om regionreform i Nord.

Dermed har diskusjonen om en nordnorsk sammenslåing tatt en overraskende vending.

– Min sterkeste innvending mot en ny, stor region i nord har vært at den blir veldig stor, med stor fare at det politiske tyngdepunktet forskyves. Jeg har også fått sterke signaler fra Helgeland om at det blir et stort problem. Men det at Finnmark ikke lenger er med i diskusjonen endrer situasjonen kraftig, sier Norvoll til NRK.

Kranglet åpenlyst

Det er ikke mange ukene siden Tomas Norvoll var i åpen krangel med sin kollega i Troms, fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap).

Hun la, uten å si ifra på forhånd, frem et forslag om at Troms skulle overta fem nordlandskommuner. Norvoll svarte med å foreslå at Nordland skulle overta flere kommuner i Sør-Troms.

Norvoll har hele tiden hatt som utgangspunkt at Nordland er stort nok til å stå på egne bein, og samtalene med Troms om sammenslåing har derfor tidligere ikke ført frem. Men i dag har pipa altså fått en annen lyd.

– Slik er det alltid. Det går en debatt i media, og den er underholdende. Så går det en annen debatt mellom aktørene som ikke er så underholdende, men som oftere er mer konstruktiv.

Har hatt samtaler

Fylkesrådslederen i Nordland og fylkesrådslederen i Troms har hatt flere samtaler de siste ukene om regionreformen.

Først og fremst handler det nå om å se på om Nordland og Troms kan finne et felles grunnlag å utrede saken på. Så kommer vi sikkert til å ha ulike meninger, men vi vil gi det en sjanse for å se hva vi kan bli enige om, poengterer Norvoll.

Fylkestinget avgjør

Forhandlingene skal se på hvordan den nye regionen kan organiseres.

Hvis fylkestinget gir klarsignal går fylkesrådet inn i dialogen med et åpent sinn for å se om det kan ligge muligheter her som gjør at regionen kommer styrket ut når det gjelder utvikling og vekst for innbyggerne og næringslivet, poengterer Norvoll.

På bakgrunn av hva forhandlingene fører til vil fylkestinget ta endelig stilling til regionreformen i februar, legger han til.

I Troms har de imidlertid hatt en annet utgangspunkt, og der har ønsket om sammenslåing vært tydelig hele tiden.

Hvor skal fylkeshovedstaden ligge?

Men det gjenstår fortsatt mange avklaringer. Den kanskje viktigste er: Hvor skal hovedstaden i det nye fylket ligge? Fylkesrådsleder Tomas Norvoll er åpen på at han vil foreslå at den nye fylkeshovedstaden legges til Bodø.

– Det politiske tyngdepunktet bør forskyves sørover. Men det spørsmålet må vi ta i forhandlingene, og ikke i media. Uansett hva utfallet blir, er jeg opptatt av at den nye regionen skal være mer balansert. Vi må ha funksoner på flere steder enn i dag, sier Norvoll.

Fylkesrådet i Troms har i sin innstilling til fylkestinget lagt til grunn at Tromsø skal være administrasjonssenter i eventuell ny region.

Fylkestinget legger til grunn at den nye regionens administrasjonssenter skal være Tromsø. Dersom det blir vedtatt sammenslåing, må det arbeides videre med å utrede distribuerte løsninger for å ivareta nødvendig nærhet til brukere og samarbeidspartnere for fagetatene i Vadsø og eventuelt i Bodø.

Fra innstillingen til fylkesrådet i Troms