Hopp til innhold

Oppdaget verdens største langhus fra vikingtiden – 40 år senere skal hele området kartlegges

Lofotr Vikingmuseum på Borg i Lofoten planlegger en stor utbygging. Det medfører en stor arkeologisk kartlegging. – Vi gjør funn hver gang vi er der, sier arkeolog Tor-Kristian Storvik.

Vikinghuset på Borg

Vikinghuset på Borg er en del av museet – og er ment å være en tro kopi av det huset som en gang ble oppført av vikingene. Nå vil museet bygge to nye langhus.

Foto: Billy Jacobsen / 2009

I 1981 satt en bonde plogen i jorda på Borg. I sporene bak plogen la han merke til noe rart. Vakre glass-skår og sjelden keramikk kom til syne. Dette var starten på en arkeologisk sensasjon.

Fra 1986 til 1989 ble det gjennomført utgravninger av et skandinavisk forskningsteam.

Verdens største langhus ble utgravd, og arkeologene konkluderte med at en mektig høvding etter all sannsynlighet har bodd på Borg. Det ble også anslått at de første bosettingene allerede var på plass rundt år 500.

På tross av det ble det aldri gjort en systematisk kartlegging av hele området.

Men nå skal endelig Nordland fylkeskommune gjennomføre en grundig undersøkelse med georadar.

To nye langhus

Museet Lofotr ligger i Vestvågøy kommune i Lofoten. Det åpnet i 1995 og har i løpet av sine 25 år rukket å bli et av Nord-Norges aller mest besøkte museer.

Avdelingsdirektør ved Lofotr, Marion Fjelde Larsen, sier tiden er inne for at de ser på mulighetene for å ekspandere.

Juleblot ved Lofotr vikingmuseum, Borg i Lofoten

Lofotr Vikingmuseum er populært. I 2019 var besøkstallene hele 105.000.

Foto: Kjell Ove Storvik

– Vi har et ønske om å sette opp to nye langhus, samt legge om stien som går fra langhuset og ned til havnen og torget, forteller Larsen.

Langhusene som planlegges vil i likhet med dagens langhus være rekonstruksjoner. Men før de setter spaden i jorda må området kontrolleres nøye.

– Dette er første fase av et prosjekt som vil ta flere år. De arkeologiske undersøkelsene vil gå over to faser, der første steg er en georadarundersøkelse og deretter må det eventuelt gjennomføres fysiske undersøkelser med graving.

Forventer funn

Larsen forteller at langhuset som i dag står på tomta er plassert omtrent 50 meter fra den opprinnelige lokasjonen. Hun tror fylkeskommunen vil gjøre flere funn.

– Vi regner med at de finner veldig mange nye strukturer.

Arkeolog hos Nordland fylkeskommune, Tor-Kristian Storvik, er ikke mindre entusiastisk.

– Området er preget av tette og nære kulturminner. Til nå har det vært litt uoversiktlig og ikke godt nok kartlagt, og derfor vil dette være et viktig arbeid, sier han til NRK.

Vikingmuseet og hest

Langhuset står i dag plassert omtrent 50 meter fra opprinnelige plassering.

Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009

Georadaren sender ut radarsignaler, som reagerer når de støter på noe. Disse blir da sendt tilbake til mottakeren. Styrken og tiden bølgene bruker er grunnlaget for en analyse av hva som finnes under jorden, som for eksempel et langhus.

– Etter at langhuset ble funnet er det ikke gjort et systematisk arbeid, og når Lofotr vil bygge ut må vi vite hva som er i bakken før vi kan uttale oss om det er greit eller ikke.

– Forventer du at dere finner noe?

– Absolutt. Vi har vært i området en rekke ganger når det har vært mindre tiltak som strømkabler og fiber. Vi gjør funn hver gang.

Kan bli mye utgraving

Storvik presiserer at de allerede vet at området var et maktsenter, og at det derfor har vært stor aktivitet i nærheten av langhuset.

På grunn av økonomi har det ikke vært mulig å gjøre en undersøkelse tidligere, men nå ser det ut til at dette settes i gang så snart et selskap er booket for jobben.

– Dette er et område som preges av at det har vært beitet der tidligere, men ikke i de senere år. Derfor er det småkupert og det passer nok best å gjøre undersøkelsene mens det er snø, sier han og legger til:

Anbudsprosessen går ut i disse dager, og når jobben er gjort får vi tyde resultatene. En slik undersøkelse vil med høy sannsynlighet medføre at det blir graving.

– Det blir svært spennende å følge med på prosessen.

Marion Fjelde Larsen og de andre ansatte kan i likhet med arkeologen bare vente i spenning.

– Selv om dette gjør at det tar noen år før vi kan begynne med utbygging blir det spennende å følge med på det viktige arkeologiske arbeidet.