La fiberkabel gjennom unikt gravsted fra jernalderen – må trolig graves opp igjen

Da et nettselskap skulle bygge ut fiber i Bodø kom underentreprenøren i skade for å grave kabelen gjennom et viktig kulturminne. Det medførte politianmeldelse og bøter. Nå må kanskje naboene belage seg på at fiberen blir fjernet.

Finnshaugen
Foto: UTKLIPP FRA KARTTJENESTEN TIL FINN.NO / KART.FINN.NO

Midt i Rønvika, i et av Bodøs mest populære boligområder, ligger et svært viktig kulturminne.

En gammel gravhaug fra tidlig jernalder.

I 1957 beskrev den danske arkeologen Povl Simonsen gravhaugen som ytre Saltens absolutte største og best bevarte gravminne fra jernalderen. I dag er gravhaugen det eneste bevarte synlige gravminnet fra tidsperioden i Bodø by.

Den er vernet og kategorisert som et arkeologisk minne.

Gravhauger er et eller flere gravsteder dekt med stein, jord eller lignende.

Animasjon: Egil Ursin

Det er følgelig ulovlig å grave i den gamle gravhaugen. Men planen om graving var godkjent av Bodø kommune da Homenets underentreprenør i juni 2019 startet jobben.

– Fiberkabler hører selvsagt ikke hjemme i gravhauger, så det var leit å få den beskjeden, sier direktør i Homenet, Brynjar Andersen til NRK.

Finnshaugen
Finnshaugen

Finnshaugen var bedre synlig i 1946. Nå er gravhaugen gjemt mellom flere boliger.

Norgeibilder.no

Standard prosedyre

Homenet var aldri informert om kulturminnet – og har aldri vært anmeldt i saken. Andersen sier de fulgte standard prosedyre for utbygging.

– Plangodkjenning for utbyggingen i området ble sendt til Bodø kommune i henhold til gjeldende rutiner. Vi kunne ikke av kart eller befaring se at noe skulle tilsi at her var spesielle forhold i området, forklarer han til NRK.

– Bodø kommune godkjente planen. Vår entreprenør på graving sendte inn gravemelding og Bodø kommune godkjente gravemelding.

Og med det startet gravingen på området fiber skulle nå leveres til naboene i området.

Finnshaugen

GRAVSTED: I et svært populært boligområde i Bodø befinner Finnshaugen seg. Den gamle gravhaugen fra tidlig jernalder.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Anmeldelse og bøter

Nordland fylkeskommune, som er ansvarlig organisasjon for kulturminnet, ble imidlertid oppmerksom på arbeidet.

Men da var det allerede for sent. Fiberkabelen ble lagt i jorden og fiberskap ble satt opp.

Gravhaugen

IKKE MERKET: Gravhaugen synes godt, men den er ikke merket med skilting eller lignende.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Fylkeskommunen anmeldte forholdet til politiet og en etterforskning ble iverksatt. Politiet konkluderte med at Bodø kommune og Homenets underentreprenør var skyld i feilen.

Etter det NRK kjenner til fikk de bøter på henholdsvis 150.000 og 30.000 kroner.

Frost Kraftentreprenør AS var totalentreprenør på gravingen i området. Administrerende direktør Øystein Wik sier til NRK at deres graveentreprenør fikk godkjent gravemeldingen av kommunen.

På tross av det måtte graverne dele skyld med kommunen.

Har endret rutinene

Kari Skirbekk er leder for bygg og miljø i Bodø kommune.

Finnshaugen

POTETKJELLER: Gravhaugen vises godt på flyfoto fra 1947. Øverst på haugen synes også to potetkjellere som var etablert.

Foto: Norgeibilder.no / Norgeibilder.no

– Tidligere overlot vi til søker å gjøre en utsjekk med tanke på kulturminner. Dette sparte oss for saksbehandlingstid og gjorde prosessen raskere, forklarer hun.

– Men kulturminneloven er streng og vi var vi også ansvarlige for det som skjedde. Vi har nå endret rutinene slik at vi sjekker dette selv i alle saker.

Hun understreker at kommunen synes det er dumt at det er gravd i en gravhaug.

Der kunne historien vært over, men Nordland fylkeskommune har ikke lagt ballen død.

Nå skal det vurderes om kabelen, og skapet, skal fjernes.

Ekspertene skal se på saken

Arkeolog Martinus Hauglid jobber med saken for Nordland fylkeskommune.

Han bekrefter at de har sendt et varsel til Bodø kommune der de opplyser om at de vurderer å gjøre rettevedtak for ulovlig oppført kabelskap i gravhaugen, samt for kabelen inn til skapet.

– Nå venter vi på en tilbakemelding fra kommunen. Vi vil også innhente en del andre opplysninger, blant annet hvor dypt skapet er fundamentert og hvor dypt kabelen ligger.

– Når alt dette foreligger, vil vi oversende saken til Norges arktiske universitetsmuseum med anmodning om en faglig tilråding.

Budsjett for en arkeologisk dokumentasjon av skadene, og tilbakeføring av gravhaugen må deretter godkjennes av Riksantikvaren.

– Først når alt dette er på plass, er det aktuelt å fatte et rettevedtak.

Finnshaugen Gravhaug

HOVEDVEI: Finnshaugen, som gravhaugen heter, ligger like ved Nordstrandveien - en av Bodøs mest trafikkerte veier.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Vet fint lite om Finnshaugen

Skirbekk sier de er i dialog med fylkeskommunen og at de vil ta stilling til dette når det eventuelt kommer.

Andersen i Homenet sier også de vil ta stilling til en eventuell flytting av anlegg hvis det kommer.

– Vil naboene bli uten internett?

– Det er for tidlig å si hvordan dette vil påvirke kundene, eller om det i det hele tatt vil det.

NRK har ikke lyktes i finne mer informasjon om hva gravhaugen eventuelt inneholder. Arkeolog Hauglid håper undersøkelsen frembringer mer kunnskap rundt Finnshaugen.

Han sier også det da kan bli aktuelt å skilte kulturminnet.