Hopp til innhold

Koronautbrudd i Rana: Viruset har mutert

Prøver fra smitteutbruddet i Rana viser en mutasjon i koronaviruset.

Helgelandssykehuset, sykehus i Mo i Rana.

Utbruddet i Rana består ifølge kommunen av minst tre utbrudd som har oppstått og pågått omtrent på samme tid.

Foto: Helgelandssykehuset HF

Kommunen ba i november Folkehelseinstituttet (FHI) analysere prøver fra smitteutbruddet i Rana.

Årsaken var at personer som hadde testet positivt hadde kort inkubasjonstid. Viruset så også ut til å smitte til personer som ikke oppfyller kriteriene for nærkontakt.

– Når vi smitteoppsporet under starten av utbruddet hadde vi følelsen av at noe ikke stemte, sier kommuneoverlege Frode Berg.

Rana har nå fått svar fra FHI.

Samme mutasjon som Trondheim

Kommuneoverlege Frode Berg i Rana kommune

Kommuneoverlege Frode Berg sier de har fått bekreftet mistanken de hadde om at noe var annerledes i Rana.

Foto: Frank Nygård / NRK

Undersøkelsene deres viser at hovedandelen av analyserte virus fra Rana har samme mutasjon som ble funnet ved «Lille London»-utbruddet i Trondheim.

Viruset i Rana stammer ikke fra Trondheim, men skyldes ny import fra utlandet.

Utbruddet i Rana startet 28. oktober. Fram til i går har 140 personer testet positivt.

Analysene fra FHI viser at det har vært minst to ulike virusstammer i forbindelse med utbruddet i Rana.

Tre utbrudd

I tillegg har Rana hatt en smitteklynge med utenlandske arbeidere som ikke har sammenheng med det lokale utbruddet.

Det er ikke analysert virus fra denne smitteklyngen.

Utbruddet består ifølge kommunen av minst tre utbrudd. De har oppstått og pågått omtrent på samme tid.

– Vi har på en måte blitt angrepet fra flere kanter samtidig. Det kan forklare hvorfor vi har brukt tid på å få utbruddet under kontroll, sier kommuneoverlege Berg i Rana.

Endrer ikke håndteringen

Også i Trondheim oppførte viruset seg på en annen måte. Inkubasjonstiden var kort og smittsomheten større.

90 prosent av de smittede vurderes å ha blitt smittet av koronavirus med samme mutasjon som ble funnet ved «Lille London»-utbruddet i Trondheim.

Rana kommune fortsetter sitt arbeid med testing, isolasjon, smitteoppsporing og karantene (TISK).

Svarene fra FHI endrer ikke måten Rana håndterer det lokale utbruddet.

– Det har ikke så mye å si. Vi jobber ut fra de samme prinsippene uavhengig av om vi har en eller flere typer virus og virusets egenskaper, sier Berg.