Hopp til innhold

Reagerer på at kommuner må drive utenrikspolitikk med russiske vennskapsbyer

Norske byer og kommuner vurderer fremdeles hva de skal gjøre med sine russiske vennskapsbyer. Flere mener det ikke burde være opp til kommunene å avgjøre.

Vardø i Finnmark.

UTENRIKSPOLITIKK: Ordføreren i Vardø mener det blir utenrikspolitikk når kommunene må avgjøre selv hva de skal gjøre med russiske vennskapsbyer.

Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

– For oss representerer det at vi velger å fryse avtalen, et håp om at vi får slutt på krigen og at vi kan snakke sammen igjen.

Det sier Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) om avtalen de har med den russiske byen Vyborg.

En rekke norske kommuner har vennskapsbyer i Russland.

Mens Tromsø skrotet avtalen med sine tre russiske vennskapsbyer med umiddelbar virkning, ønsker altså Bodø å beholde sin. Det samme har Alta, Harstad og Moss valgt å gjøre.

Verken i Rana eller Narvik har de så langt konkludert.

Ordfører i Vardø, Ørjan Jensen

Ordfører i Vardø, Ørjan Jensen, hadde håpet at myndighetene skulle gå inn og avgjøre hva kommunene skulle gjøre med vennskapsavtalene de har med russiske byer.

Foto: Sidsel Vik

Det har heller ikke Vardø. Her håper ordfører Ørjan Jensen at staten griper inn slik at hver enkelt kommune slipper å fatte et slikt vedtak.

– Vi har tatt kontakt med Statsforvalteren om dette. Det er fordi at vi hadde håpet at kommuner skulle slippe å drive med utenrikspolitikk. Men det er jo det som har skjedd nå, sier han.

– Blir politisk krig inn i valgkamp

Arne O. Holm er redaktør for avisa High North News. Han stiller seg bak utsagnet til Jensen i Vardø.

– Nå får vi en politisk krig om hvordan vi skal forholde oss til det russiske folk, inn i en valgkamp.

Han mener slike saker kan skape splittelse i kommunene som har russiske vennebyer.

– Noe av styrken i det norske sikkerhetssamarbeidet er samholdet vi har skapt i Nord-Norge, som ligger så nært Russland.

Arne O Holm

Arne O. Holm, redaktør for avisa High North News, sier at vennskapsavtalene skulle initiere folk-til-folk samarbeid, sammen med samarbeid på forsking og kultur.

Foto: Bernt Olsen / NRK

– Hva er egentlig forskjellen på å fryse og avslutte en vennskapsavtale?

– Ved å fryse sender du et signal til Russland om at det ikke er vi som stenger for kontakten med dem. Med krigen i Ukraina er det de som har stengt kontakten med Vesten.

Men når vi avslutter vennskapsavtaler mener Holm at det er vi som sier at vi ikke vil ha noe med dem å gjøre.

Tromsø kommune har fått kritikk for sitt vedtak om å bryte vennskapsavtaler med sine russiske vennskapsbyer.

I tillegg har de oppfordret andre nordnorske byer til å gjøre det samme.

– Ved å avslutte vennskapet gir vi et signal til myndighetene som støtter Putins regime, sier Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap).

Gunnar Wilhelmsen ordfører i Tromsø

Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø sier at de frøs samarbeidet med sine russiske vennebyer da krigen brøt ut etter råd fra UD.

Foto: Veronica Turnage

Han sier at de fremdeles driver folk-til-folksamarbeid, men at de har brutt vennskapene med Putins forlengede arm i blant annet Murmansk og Arkhangelsk.

– Vi har et enstemmig kommunestyre som er helt enig i at dette er et riktig valg, men fortsetter samarbeidet blant annet i kulturskolen og filmfestivalen.

Les også Avslutter ikke samarbeid med russisk by: – Oppsiktsvekkende naivitet

Skjalg Fjellheim

Passer inn i Putins historie

Ordføreren i Tromsø er samtidig enig i at det ikke er hverdagskost for kommuner som Tromsø å drive utenrikspolitikk.

– Men vi er i en situasjon hvor vi mener det er viktig å signalisere til blant annet Murmansk om at vi tar avstand fra Putins krig i Ukraina.

Arne O. Holm er likevel ikke sikker på at dette gjør inntrykk på Russland.

– Men i den grad det gjør det, er det fordi det passer inn i historien om at Vesten hater Russland.

Demonstranter markerer misnøye med fengsling av russisk opposisjonell i Moskva

Ved å i stedet fryse avtalene i stedet for å si dem opp, mener Holm at norske kommuner fremdeles kan hjelpe russiske opposisjonelle.

Foto: EVN

Holm mener at Tromsø, ved å avslutte vennskapet med de russiske byene, stigmatiserer den russiske befolkninga, og samarbeidet med russiske opposisjonelle.

I tillegg peker han på at det er problematisk at kommunene vurderer ulikt om vennskapsbyene.

– Her er det utenrikspolitikk som varierer fra kommune til kommune. Arbeiderpartiet står mot arbeiderpartiet i Tromsø og Bodø.

Samtidig peker Holm på at Norge som nasjon ikke har sagt opp en eneste bilateral avtale med Russland siden man startet med sanksjonene.

NRK har stilt UD en rekke spørsmål om det er rett å overlate utenriksspørsmål om russiske vennskapskommuner til norske kommuner.

UD har ikke svart på spørsmålene, men skriver dette i en e-post til NRK:

På grunn av Russlands angrepskrig mot Ukraina har vi anbefalt at myndighetskontakt med russiske byer og kommuner stilles i bero. Om dette løses med å sette samarbeidet på pause eller avslutte eventuelle samarbeidsavtaler, mener vi den enkelte by og kommune selv står nærmest til å bedømme.

– På nasjonalt plan har vi ikke avsluttet noen bilaterale avtaler med Russland. Vi har vært i dialog med flere kommuner, og er tilgjengelige for kommuner som ønsker råd. Samarbeidsavtalene er ulike, og samarbeidet varierer i både bredde og dybde. Det er dermed behov for individuelle vurderinger i kommunene av hva som er riktig framgangsmåte.

Les også Foreslår kutt på 113 millioner i kommunebudsjettet: – Ble fysisk uvel og fikk vondt i magen

Iris Søderholm, tillitsvalgt for psykologene i Bodø kommune.

– Viktigst å vise motstand

Men selv om de store byene Bodø og Tromsø har tatt tydelig stilling til hva de gjør med sine vennebyer i Russland, er det fremdeles mange kommuner og byer som er i villrede.

Ordfører i Steigen, Åse Refsnes, sier at de ikke har tatt stilling til om de skal fryse eller avslutte samarbeidet med Podporozje i Leningrad oblast.

Ordfører i Steigen, Aase Refsnes.

Ordfører i Steigen, Åse Refsnes, sier at de ennå ikke har tatt stilling til om de skal holde vennskapet med Podporozje fryst eller om de skal avslutte det.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Sånn situasjonen er nå er den fryst og lagt på is, men vi har ikke tatt noe stilling til hva vi gjør fremover. Vi har ikke gjort noen vedtak på det, sier hun.

– Det viktigste er å vise tydelig motstand mot det som foregår og så får vi gjøre løpende vurderinger for hvordan vi skal signalisere det, sier Refsnes.

LES OGSÅ:

Les også Skal la brua kollapse for å hindre nye brukollapser

Herøysund bru