Høyre vil at fjelloven også skal gjelde i Nord-Norge

Høyre går inn for å innføre lokal forvaltning, den såkalte fjelloven, også i Nordland og Troms.

Fjelloven

TO «LOVLØSE» FYLKER: Her gjelder fjelloven (i grønt t.o.m. Nord-Trøndelag fylke) og her gjelder finnmarksloven (I rødt, kun i Finnmark). I Nordland og Troms er det Statskog som bestemmer på egen grunn.

Foto: NRK/Illustrasjon: Hans Andreassen

Forslaget, som kom fra de to fylkespartiene, fikk flertall på landsmøtet i går kveld.

Som NRK har belyst gjennom flere artikler gjelder ikke fjelloven, som gir folk i sør rett til å bestemme over statseide områder, i disse to fylkene i dag.

– Nordland og Troms fikk flertall ved landsmøtet til å innføre lokal forvaltning i Nordland og Troms, slik det er i resten av landet, forteller Jonny Finstad som er leder i Nordland Høyre.

– Vi er veldig fornøyd med at vi har fått tilslutning til å ta opp denne saken som har ligget i skuffen i altfor mange år, fortsetter han.

Statskog bestemmer

Fjelloven er laget for å lovfeste og beskytte de bruksrettighetene jordbruksbefolkningen har i utmarka. Loven regulerer beite, seterdrift, jakt, fangst og fiske.

At fjelloven ikke gjelder ikke i Nord-Norge betyr at det er Statskog som bestemmer over statseid grunn i stedet for at dette er et lokalt ansvar.

NRK har i en rekke artikler fortalt om kommuner, bønder, næringsliv og utmarksbrukere som er misfornøyd med å ikke lokalt kunne få bestemme over ressursene.

Det handler også om økonomi, og at overskudd av lokal verdiskapning ikke blir værende igjen lokalt og heller går til staten.

– Urettferdig

– Dagens ordning har helt klart vært urettferdig. Nordland og Troms' befolkning har ikke hatt medbestemmelse på lik linje med befolkningen i resten av landet, sier Finstad.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har tidligere sagt at det ikke er aktuelt å innføre fjelloven også i nord, men Finstad tror Høyre vil lykkes likevel.

– Jeg er sikker på at vi får igjennom dette. Hvis landbruksministeren setter seg ned og ser på denne saken, vil han forstå at dette er viktig for Nord-Norge.