Hopp til innhold

– Nok et forsøk på å utsette saken om fjelloven

Et nytt lovutvalg som skal gjennomgå fjelloven i sør fikk ikke lov til å vurdere også Nordland og Troms som del av arbeidet. – Urimelig, mener Norges Bondelag.

Per Skorge

– Det er ingenting som tilsier at fjelloven ikke kan gjøres gjeldende i Nordland og Troms, sier Per Skorge i Norges Bondelag.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

NRK har de siste dagene fortalt om hvordan bønder i Nordland og Troms må betale for å leie jord hos staten, mens bønder fra Trøndelag og sørover kan leie jord gratis på statseid grunn.

Årsaken er at den såkalte fjelloven ikke gjelder i Nordland og Troms. Slik har det vært helt siden fjelloven ble vedtatt på 1920-tallet og senere revidert i 1975.

Loven gir innbyggerne rett til lokal forvaltning av statsgrunn gjennom opprettelse av fjellstyrer. Men slik er det altså ikke i Nordland og Troms. Der er det Statskog som eier og tar betalt.

I 2007 la Samerettsutvalget 2 fram et lovforslag som skulle endre på denne modellen, men siden den gang har den 1300 sider lange rapporten ligget i ei skuff hos ulike regjeringer.

– Ingen grunn til å vente

Nå skal et nytt lovutvalg gjennomgå fjelloven og de såkalte statsallmenningene for regjeringen, og NRK er kjent med at utvalget ønsket å få vurdere og innlemme også Nordland og Troms inn i den nye fjelloven. Men dette ble avvist av Landbruksdepartementet.

– Dette er nok et forsøk på utsette saken, og det er helt urimelig. Det er ingenting som tilsier at fjelloven ikke kan gjøres gjeldende i Nordland og Troms, og så kan eventuelle endringer av loven også gjelde i disse fylkene. Det er ingen grunn til å vente, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Fjelloven

Fjelloven gir innbyggerne rett til lokal forvaltning av statsgrunn gjennom opprettelse av fjellstyrer. Men slik er det altså ikke i Nordland og Troms. Der er det Statskog som eier og tar betalt.

Foto: NRK/Illustrasjon: Hans Andreassen

Skorge mener det er på høy tid at man får samme system for forvaltning av statsgrunn i Norge.

– Vi kommer til å presse på for at man får fortgang i denne saken. Dette er en skam for demokratiet, forklarer han.

Stoler på Statskog

Men hos Landbruksdepartementet er man ikke villig til å endre på dagens modell, og svarer slik på spørsmål om hvorfor det nye lovutvalget som skal revidere fjelloven ikke også kunne ta med forvaltningen av statsgrunn i Nordland og Troms inn i arbeidet.

Ettersom styrings- og forvaltningsordningen for Nordland og Troms er utredet av Samerettsutvalget men ikke er ferdigbehandlet ble det ikke vurdert som hensiktsmessig å be statsallmennings­lovutvalget om å inkludere forvaltning og lovverk av statsgrunn i Nordland og Troms i sitt arbeid, skriver landbruksminister Jon Georg Dale til NRK.

Han sier at de også har tillit til at Statskog forvalter eiendommene på best mulig måte for fellesskapet.

Det vil bedre seg – også i nord.

Jon Georg Dale, landbruksminister