Hopp til innhold

Vil ha to sykehus på Helgeland: – En omkamp vil være sløsing med tid og ressurser

Innbyggere og ordførere på Helgeland har diskutert sykehus siden 90-tallet. I dag ble det klart at helseministeren vil ha to akuttsykehus – med Sandnessjøen som hovedsykehus.

Helgeland får beholde to akuttsykehus, kunngjorde helseminister Bent Høie (H) mandag. Hovedsykehuset legges til Sandnessjøen eller omegn.

Hovedsykehuset på Helgeland legges til Sandnessjøen, mens Mo i Rana beholder akuttsykehus. Sykehuset i Mosjøen legges ned.

Det betyr at opp mot 70 arbeidsplasser blir flyttet fra Rana og Vefsn til sykehuset i Sandnessjøen.

Helseminister Bent Høie (H) mener likevel at befolkningen i Rana har grunn til å være fornøyd i dag.

– Rana kan trekker et lettelsens sukk. De får både fødetilbud og akuttilbud. De skal ikke være bekymret. Nå må vi legge bak oss den striden som har vært, la han til, sa Høie på dagens pressekonferanse i Oslo.

Det har vært strid i en årrekke om plassering og funksjonsfordeling av sykehus på Helgeland.

Avviser omkamp

– Det har vært en fair fight. Å starte en omkamp her vil være å sløse vekk tid og ressurser. Dette vedtaket står seg godt og politisk. Alle partier i Nordland gikk for dette, bort sett fra et parti som gikk inn for ett stort sykehus sør for Korgfjellet.

Det har vært strid i en årrekke om plassering og funksjonsfordeling av sykehus på Helgeland.

Engasjementet har vært svært høyt, med Facebook-grupper, underskriftskampanjer og fakkeltog, og tonen i debatten har til tider vært svært skarp.

Høie har fått med seg at debattklimaet på Helgeland har vært anstrengt de siste månedene.

– Debattklimaet er ikke annerledes enn andre steder, selv om det føles slik.Dette er knalltøft. Det er mye tøffere for dem som bor og jobber på Helgeland enn det er for meg. Jeg har stor respekt for dem som har stått i denne diskusjonen i lang tid, sa Høie, sa helseministeren.

– Grundig utredning

Sandnessjøen sykehus

Hovedsykehuset legges til Sandnessjøen eller omegn.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Det var i et foretaksmøte med Helse Nord i Oslo i dag at helse- og omsorgsminister Bent Høie avgjorde ny sykehusstruktur på Helgeland.

Like før klokka 12 kom helseministeren ut fra møtet for å holde pressekonferanse.

Her opplyste han at han godkjenner Helse Nord-styrets vedtatte løsning med to akuttsykehus, ett i Mo i Rana og ett i Sandnessjøen og omegn, i tillegg blir det ett distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund.

Akuttsykehuset i Sandnessjøen og omegn skal være hovedsykehus. Sykehuset i Mosjøen legges dermed ned.

– Utredningen av sykehusstruktur har vært grundig. Jeg mener at en løsning med akuttsykehus i både Sandnessjøen og omegn og Mo i Rana er den beste løsningen for befolkningen på Helgeland, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Lokalisering i Sandnessjøen avgjøres senere

I foretaksmøtet la Høie vekt på utredninger som er gjennomført, tilrådingene fra administrerende direktører i henholdsvis Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF, samt vedtakene i styrene i Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF. Høie viste også til anbefalingen fra Nordland fylkesting og utstrakt møtevirksomhet med de berørte kommunene i prosessen.

Lokaliseringen av akuttsykehuset i Sandnessjøen og omegn avgjøres i konseptfasen. I denne sammenhengen utredes også etablering av polikliniske somatikk-tilbud samlokalisert med kommunale tjenester i Mosjøen.

Sykehuset i Mo i Rana lokaliseres ved nåværende bygningsmasse. DMS i Brønnøysund er allerede under planlegging.

– Regjeringen har slått fast at det er et mål at alle pasienter skal få trygge og gode tjenester uavhengig av hvor de bor. Derfor skal vi opprettholde en desentralisert sykehusstruktur, sa Høie.

Flere års dragkamp

Etter flere år med utredninger og dragkamp, var det altså endelig klart.

I dag finnes det sykehus i Mosjøen, Sandnessjøen og i Mo i Rana. I dag ble det klart Sykehuset i Mosjøen i Vefsn blir lagt ned.

– Dette er den viktigste dagen på Helgeland på flere tiår, sa ordfører Petter Talseth (Sp) i Alstahaug før avgjørelsen falt.

Kjemper for å beholde sykehuset sitt

Luftfoto fra fakkeltoget utenfor sykehuset i Mo i Rana.

I dag har regionen tre sykehus som ligger i henholdsvis Mo i Rana (bildet), Mosjøen og Sandnessjøen. Det har vært bred enighet om at dagens struktur ikke lenger fungerer.

Foto: Se Nor

På Helgeland var stemningen spent både blant innbyggere, sykehusansatte og ordførerne.

– Avgjørelsen har mye å si for hvordan Helgeland utvikler seg i årene fremover, sier Talseth.

Han har kjempet for å beholde sykehuset i sin kommune. Det har også ordfører i Rana, Geir Waage.

– Jeg er spent på hva statsråden kommer. Jeg mener at det som vil samle Helgeland er en to-sykehusløsning.

Pressekonferanse med Helse Nord om stedsvalg for Helgelandssykehus. Direktør Lars Vorland sammen med styreleder Renate Larsen.

Før jul vedtok et enstemmig Helse Nord-styre å gå for en to-sykehusmodell. Her ser vi daværende Helse Nord-direktør Lars Vorland og styreleder Renate Larsen som leser opp avgjørelsen.

Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Opprivende sykehusdebatt

At Rana-ordføreren viser til det å «samle» Helgeland er ikke tilfeldig. For striden om sykehuset har vært opprivende for regionen.

Det har vært arrangert fakkeltog i tur og orden og debattklimaet har tidvis vært krast mellom de ulike delene av Helgeland.

Det er kanskje ikke så rart når det handler om hvor lang tid det skal ta å komme seg til et sykehus. Spesielt i en region med mye vær og vind.

For nettopp lange avstander og spredt bosetting har gjort det vanskelig å finne ut hvor det bør være sykehus.

Det har derfor vært mange ulike meninger om hvilken sykehusmodell som er den beste.

Styret i Helse Nord, som var siste stopp før statsråden, valgte å gå for en to-sykehusmodell. Styret anbefalte da ett stort sykehus i Sandnessjøen og et mindre ett i Mo i Rana.

– Det viktigste for oss er å få et sykehus som er på midten av Helgeland, sier ordfører i Vefsn, Berit Hundålå.

Hun mener statsrådens beslutning må bli respektert.

– Vi har diskutert sykehus siden 90-tallet. Hvis vi skal klare å legge denne ballen død, må vi forholde oss til det statsråden i dag bestemmer seg for. Jeg håper vi får et godt vedtak som folk forstår og respekterer.

Mange møtte opp til fakkeltog i Mo i Rana i protest mot sykehusvedtak på Helgeland.

I desember gikk innbyggerne i Rana i fakkeltog for å beholde sykehuset sitt.

Foto: Håvard Leermo Nystad / Se Nor

Tror Høie lytter til Helse Nord

Politisk kommentator, Stein Sneve, sier det har vært en brutal lokaliseringsdebatt.

Til tross for tre sykehus i regionen er det allerede innbyggere som har blant landets lengste reisevei til et akuttsykehus.

– Jeg tror det blir bråk uansett hva Høie anbefaler, men jeg tror den løsningen Helse Nord har gått for er den som vil skape minst konflikt. Debatten om ett sykehus vil nok fortsette, men jeg tror Høie har møtt nok sinte, bunadskledde damer til at han ikke vil risikere en ny anklage om sentralisering.

Styret i Helse Nord skal bestemme seg for hvilken sykehusstruktur på Helgeland de skal innstille på til helseministeren.

Styret i Helse Nord bestemte seg for å gå for en to-sykehusmodell etter flere timer med diskusjon.