Stemte for to sykehus på Helgeland – med det største i Sandnessjøen

Et enstemmig styre i Helse Nord går for to sykehus på Helgeland. Ett i Rana og ett i Sandnessjøen. Hovedsykehuset skal være i Sandnessjøen.

Styret i Helse Nord skal bestemme seg for hvilken sykehusstruktur på Helgeland de skal innstille på til helseministeren.

Styret i Helse Nord bestemte seg onsdag for hvilken sykehusstruktur de mener er best for Helgeland i fremtiden. Her kan du se vår direktesending.

Forslaget som nå er vedtatt innebærer at Helgelandssykehuset skal drives som ett sykehus, med to lokasjoner.

Hovedsykehuset med administrasjonen skal ligge i Sandnessjøen. Mo i Rana skal ha sykehus med akutt- og fødetilbud, kirurgi, radiologi, laboratorietjenester og ortopedi.

Tre ulike forslag

Styret i Helse Nord stemte i ettermiddag over tre ulike forslag om hvor det skal være sykehus på Helgeland.

I tillegg til administrerende direktør Lars Vorland sitt forslag om to likeverdige sykehus, fremmet styremedlemmene Fredrik Sund og Svenn Are Jensen hvert sitt forslag.

Sund ville ha ett stort sykehus plassert i Sandnessjøen. Jensen ville ha to sykehus – ett i Sandnessjøen og ett i Mo i Rana. Men at Sandnessjøen skal være hovedsykehus og at ledelsen skal flyttes hit.

Vorland sitt forslag fikk fire stemmer, og falt dermed. Det andre forslaget falt også.

Renate Larsen

FORNØYD: Styreleder i Helse Nord Renate Larsen.

Foto: Bente H Johansen / NRK

Jensens forsalg ble enstemmig vedtatt. Det var styreleder Renate Larsen svært fornøyd med vedtaket.

– Vi har greid å få til et enstemmimng vedtak. Hovedsykehuset skal ligge i Sandnessjøen, sør for Korgfjellet. Samtidig får Rana et akuttsykehus, sier styreleder Renate Larsen.

Rana-ordføreren: – Ikke akspetabelt

Kommunestyret i Rana fulgte styrebehandlingen fra kommunestyresalen på Mo i dag.

Etter at vedtaket var fattet, kom Rana-ordfører Geir Waage opp på talerstolen.

Rana-ordfører Geir Waage

Geir Waage er Ap-ordfører i Rana.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Dette ble en merkelig debatt og en merkelig voteringsrekkefølge. Vi kan ikke akspetere flertallsvedtaket, som med et pennestrøk flytter kompetansemiljøet og ledelsen ved Helgelandssykehuset fra Mo til Sandnessjøen.

Alstahaug-ordfører Peter Talseth (Sp) er glad og lettet etter vedtaket i dag.

– Nå har jo helseminister Bent Høie det siste ordet. Men vi puster lettet ut i dag. Nå kan vi løfte blikket, og håpe vi kan begrave stridsøksa på Helgeland.

Her følger vi styremøtet med kommentarer og innspill fra styremedlemmene:

Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp) ledet kommunestyret i hjemkommunen i dag. Men tidligere Vefsn-ordfører Jan Arne Løvdal var tilstede på styremøtet. Han sier at følelsene er blandet.

– Det er ingen gledens dag. Vi konstaterer at «Sandnessjøen og omegn» har falt ut av vedtaket. Det betyr at Vefsn må få et distriktsmedisinsk senter.

Vanskelig avgjørelse

Helgelandssykehuset, Sandnessjøen

Hit til Sandnessjøen blir ledelsen ved Helgelandssykehuset flyttet dersom helseminister Bent Høie følger vedtaket til styret i helse Nord.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Helse Nord-direktør Lars Vorland har selv gått inn for to sykehus, men i hans forslag lå ikke Sandnessjøen inne som hovedsykehus. I stedet la han opp til at ledelsen ved sykehuset selv skulle kunne bestemme dette.

Da han fikk ordet på styremøtet gjorde han det klart at sykehussaken på Helgeland var hans vanskeligste som toppsjef i Helse Nord.

– Det å finne det største felles multiplum som er bra, har ikke vært helt enkelt. Helgeland er like stort som Sogn og Fjordane, det største fylket på Vestlandet. Det fører til en del kompromisser som er vanskelig å unngå.

Slik åpnet direktør i Helse Nord, Lars Vorland, sin presentasjon på styremøtet i dag. Han har rådet styret til å gå for en løsning med to sykehus: Ett i Mo i Rana og ett i Sandnessjøen og omegn.

Begge skal ha akuttfunksjoner, men kan ellers utformes på ulike måter.

– Fordelen med to sykehus er at du har tilgjengelighet og nærhet. Det blir kortere reisevei, lavere risiko og mindre konsekvenser for lokalsamfunn, sa Vorland. Han gikk deretter videre til å snakke om økonomien i modellen.

– Uansett hva vi velger har vi råd til å bygge det og råd til å drifte det.

Han understreket også flere ganger hvor vanskelig saken har vært.

– Jeg har hatt 2000 styresaker i min periode som leder i Helse Nord. Dette er den vanskeligste.

– Uhyggelig debattklima

Debatten om sykehus på Helgeland har pågått i mange år. Engasjementet og diskusjonene har til tider vært så tøffe at Helgeland har blitt kalt for Norges svar på Balkan.

Nå maner den tidligere Alstahaug-ordfører, Gunnar Breimo (Ap), til forsoning. Fra 1997–2001 satt han på Stortinget.

Debatten om hva som vil være den beste modellen, har rast i lang tid. Sykehusdirektøren, styret i Helgelandssykehuset og fylkesrådet har alle kommet med ulike råd.

Geir Breimo, tidligere ordfører i Alstahaug

Tidligere Alstahaug-ordfører, Gunnar Breimo (Ap), håper på et bedre debattklima.

Foto: Privat

Breimo har fulgt med på Facebook, hvor ytringene tidvis har blitt tøffe. Han beskriver det han har sett som «uhyggelig».

– At det går an å være så ensporet i sin argumentasjon som mange er, sier Breimo.

I et leserinnlegg publisert i Helgelands Blad ber han ordførere på begge sider av Korgfjellet nå om se på hva som gagner hele landsdelen:

Vil ha to sykehus

En forsonende tone tok også fra Rana-ordfører Geir Waage og varaordfører Anita Sollie på mandag. De mener tiden har kommet til å se framover.

– Jeg inviterer alle mine ordfører-kolleger inn i en prosess der vi sammen endrer språkbruken og snur utviklingen, skrev de i et leserbrev.

«Skal vi klare det er vi nødt til å lete etter kompromisser», stod det videre:

– I den betente sykehussaken innebærer Helse Nord-direktør Lars Vorlands kompromiss litt skuffelse både i nord og sør på Helgeland.

Gunnar Breimo deler oppfattelsen av at den modellen som Vorland har lansert, er den beste. Han mener Helgeland har en geografi som krever to sykehus.

– Det er nok at man ser på kartet. Jeg synes det er helt urimelig med ett sykehus uansett hvor det havner.

– Nå må ordførerne gå foran med et godt eksempel. Det er ikke tvil om at debattklimaet kan virke negativt på tilflyttinga til Helgeland.

Mener ordførere er for «nærsynt»

I november sendte 12 ordførere i kommunene sør i regionen ut en felles pressemelding hvor de argumenterte for et stort akuttsykehus i «Sandnessjøen og omegn».

Berit Hundåla , ordfører Vefsn

Berit Hundåla er ordfører for Sp i Vefsn.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– De er litt for hekta på det som er sør for Korgfjellet. Man blir litt nærsynt, synes jeg. Hvis Helgeland var bare halve Helgeland, så var det kanskje greit med den holdninga. Man må som sagt ta inn over seg resten av Helgeland også, sier Breimo.

Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp) er uenig i påstanden om at de er for nærsynt i debatten.

– Tvert imot. Vi har løfta blikket og sett framover i tid. Alle faglige innspill fra legemiljø, sier vi er nødt til å samle alt i ett bygg.

– Jeg mener at samarbeidet mellom de 12 ordførerne sør for Korgfjellet viser at det er mulig å samarbeide godt.

Behandler saken onsdag

I dag klokken 08.30 behandler styret i Helse Nord innstillingen til Vorland på SAS-hotellet i Bodø.

Breimo forventer at de sier noe om hvor ledelsen skal plasseres, og om arbeidsoppgavene.

– Hvis styret i Helse Nord for eksempel gjør vedtak om at deler av administrasjonen skal flyttes fra Mo, så må en akseptere det. Noe annet vil være meningsløst.

Hundåla peker på at Høie har siste ord, uansett hva som blir konklusjonen i dag.

– Når Høie har sagt sitt, får vi et endelig vedtak som befolkninga på Helgeland er nødt til å leve med.

Dette er saken, kort forklart.