Forlatte hus i nord er historien om en kollaps

Bilder av forlatte hus i storslått nordnorsk natur vekker oppsikt og interesse både i inn- og utland. Men eiendommene forteller også historien om et samfunn som kollapset, sier forsker.

I januar skrev NRK om bildene av forlatte hus i nord, tatt av fotograf Britt Marie Bye.

Oskar Puschmann er landskapsgeograf ved Norsk Institutt for Bioøkonomi. Han fascineres av bildene, men sier de representerer ei tid som aldri kommer tilbake.

– Bildene er fantastisk flotte og minner om et tapt paradis. Når du ser på dem er det helt uforståelig hvorfor det ikke bor folk der. Men bildene har ikke med fortellingen om infrastrukturen som kollapset, vegen som aldri kom, butikken som forsvant eller båten som slutta å komme.

Oscar Puschmann

– At hus står og forfaller i det omfanget vi ser nå, er et nyere fenomen i Norge, sier landskapsgeograf Oskar Puschmann. Da folk flytta fra yttersida av Lofoten tok de gjerne med seg huset. Fra rundt 1960 ble det billigere å bygge nytt.

Foto: Lars Sandved Dalen / Skog og landskap bildearkiv

Det er tilbakegangen i jordbruket som må ta skylda, sier Puschmann. I Nord-Norge er mange av de tomme husa knytta til fiskerbondebruket.

– Mange av disse eiendommene var naturalhusholdningsbruk der man hadde en inntekt på havet og så spedde man på med to kuer og noen sauer. Som gårdsbruk å regne, er det en historie som aldri kommer tilbake. Det er jeg sikker på.

Les også: Asbjørn (71) er den siste fiskerbonden i Noreg

Velger bort landsbyga

Han tror at bildene treffer en nerve hos mange og viser til NRK-serien Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, med over ti sesonger bak seg.

– Mange ønsker nok å bo på et slikt sted, men når det kommer til realitetene så vil vi ikke bo der likevel. Da dataalderen kom var det løfter om at vi kunne bo hvor som helst, men det er ikke det som har skjedd. Folk flytter i stadig større grad inn til byer og tettsteder.

I dag blir mange av de fraflytta husa ivaretatt som feriested, men hvor lenge det vil skje, er Puschmann usikker på.

– Hvis det var dine egne foreldre eller besteforeldre som bodde der, så tar du kanskje turen fra Bærum og nordover, men når det blir dine oldeforeldre kan det litt langt. Da forsvinner også nærheten og tilknytningen til stedet.

Forfallet fortsetter

– Jeg regner med at det er kort tid før det er under 40 000 bruk i Norge. Da har vi mista nesten 30 000 bruk siden årtusenskiftet. De tre nordnorske fylkene er hardest ramma av jordbruksnedleggelser, sier han.

I Norge er ifølge Puschmann 15 prosent av bygningsmassen i jordbrukslandskapet i forfall. Nordland kommer høyest ut med over 20 prosent.

– Vi kan spørre oss om hvor mange generasjoner folk vil fortsette å bo på de ytterste øyene langs nordlandskysten. Utbygginga man i dag ser rundt Oslo eller Bodø er et speilbilde av det tomme huset ute i distriktet.

Handelsstedet Skålvær

Slik så det gamle handelsstedet Skålvær i Alstahaug i Nordland ut i 1938. Oskar Puschmann har dokumentert hvordan Norge har forandret seg ved å ta utgangspunkt i gamle bilder. Nedenfor er Skålvær fotografert på samme sted, 77 år seinere i 2015.

Foto: wilse

Skålvær
Foto: Oskar Puschmann

Les også: Se hvordan Norge har endret seg over 100 år