NRK Meny
Normal

Fiskeriministeren frykter «kjeltringer» ødelegger for torskebestanden

Politikerne frykter smugling av fisk har negativ effekt på bestanden av kysttorsk, og vil ha en oversikt over hva slags fisk som fiskes av turister og fritidsfiskere.

Torsk

Kysttorsken har lenge hatt utfordringer knyttet til bestandstallet.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kysttorsken har vært svak siden 90-tallet, og nå ønsker departementet å følge opp i hvilken grad fangst kan være en av årsakene til det lave bestandstallet.

Tidligere denne uka viste det seg at dobbelt så mye fisk har blitt forsøkt smuglet over grensa, og fiskeriministeren uttrykte blant annet bekymring for kysttorsken.

I tillegg til flere tiltak skal det settes inn et rapporteringssystem fra 1. januar, som vil brukes til å se på hvor mye av kysttorskbestanden som fiskes opp.

– Trolig er mye smuglerfisk kysttorsk

Så langt i år har Tollvesenet beslaglagt ni tonn ferdig filetert smuglerfisk på vei ut av landet. Fiskeriministeren uttalte da at vi ikke kan akseptere slike tyveri.

– Vi har bekymringer knyttet til bestanden av kysttorsk fra før. Og vi trenger ikke noen kjeltringer fra andre land til å gjøre dette problemet større for oss, uttalte Per Sandberg til NRK.

Ronny Berg, Næring- og fiskeridepartementet

Ronny Berg er statssekretær i Nærings og fiskeridepartementet.

Foto: Presse

Fiskeriministerens bekymringer deles av havforskerne. Også de er bekymret for kysttorsken.

– Turistfisket foregår kystnært, og i den grad det fiskes mye torsk er det nok kysttorsk som fiskes av dem under sommeren, mener havforsker og ekspert på kysttorsk, Asgeir Aglen.

Også statssekretær i Nærings og fiskeridepartementet, Ronny Berg, tror fritidsfisket påvirker bestanden.

– I enkelte områder kan fisketrykket bli for høyt. Fastboende fritidsfiskere og fisketurister har sesong om sommeren, og da er det kysttorsk man fisker, sier statssekretær Ronny Berg.

Kysttorsk

Grafen har lenge pekt nedover. Slik så bestandsmålet til kysttorsken ut mellom 1996 og 2006.

Foto: NRK

Vil gjøre flere tiltak

Per dags dato finnes det ingen konkrete bevis for at en av årsakene til det lave bestandstallet hos kysttorsken kommer av ulovlig fiske.

Men nå håper departementet at de kan komme til bunns i hvor mye kysttorsk som fiskes av turist- og fritidsfiskere.

– Nord for Stadt innførtes det fjordlinje i 2004 for å begrense fisket som foregår kystnært. Allerede i april i år ble det strammet inn på reguleringen. Noen av fjordlinjene på Helgeland ble også justert lenger ut, forteller Berg.

Han opplyser at Fiskeridirektoratet arbeider med hvilke tiltak som må gjøres i sør for å bygge opp kysttorskbestanden.

– I dag er det blant annet begrensninger for hva slags fartøystørrelse som kan være innenfor fjordlinjer for å beskytte kysttorsken, sier Berg.

I November er det duket for det årlige reguleringsmøtet i Fiskeridirektoratet. Statssekretæren opplyser at ytterligere tiltak også nord for Stadt vil ses på. I tillegg er det allerede klart at et nytt system vil bli satt i gang første dag i 2018.

– Et nytt rapporteringssystem skal gi oss mer oversikt over hvor mye kysttorsk som tas ut under turistfiske, for til nå har det bare vært spekulasjoner i dette antallet, forklarer Berg.