Fiskeriministeren: – Vi kan aldeles ikke akseptere kjeltringer langs kysten vår

Fiskeriminister Per Sandberg ser rødt og lover å ta fiskesmuglerne, etter at Tollvesenet så langt i år har beslaglagt ni tonn ferdig filetert smuglerfisk på vei ut av landet. Det er over dobbelt så mye som samme tid i fjor.

beslag

Det største enkeltbeslaget så langt i år er et beslag på 311 kilo ferdig skåret fisk

Foto: Tollregion Nord-Norge

Tollvesenet har beslaglagt drøye ni tonn ferdig filetert fisk fordelt på 87 beslag frem til og med juli i år.

– Tar man utgangspunkt i at omtrent 30 prosent av fisken utnyttes, er det nærmere 30 tonn hel fisk som har gått til spille på grunn av smugling så langt i år, sier kontrollsjef Tom Olsen i tollregion Nord-Norge til NRK.

Ifølge Olsen tyder alt på at 2017 blir en «all time high» i beslag av fisk på landsbasis. Frem til juli 2016 var beslaget på 4075 kilo fisk, under halvparten av årets beslag på 9249 kilo.

Ifølge beslagsstatistikken for første halvår 2017 er den beslaglagte mengden fisk angitt til 6305 kilo, men de påfølgende beslagene har ifølge Olsen gitt et totalt beslag på 9249 kilo.

– Dramatisk

Disse tallene liker fiskeriminister Per Sandberg særdeles dårlig.

– Jeg kan garantere her og nå at jeg umiddelbart skal ta meg en runde med justisministeren og finansministeren, for nå skal vi ha inn mer ressurser. Ikke bare til kontroll på grensen, men også kontroll langs kysten vår, sier han til NRK.

Sandberg mener en del av forklaringen til de høye beslagstallene, er at det allerede er satt inn flere ressurser i samarbeid mellom toll og politi. Men mer må gjøres, mener han.

Når jeg reiser langs kysten får jeg mange bekymringsmeldinger og hører rykter om at ulike personer har etablert seg og driver med denne typen ulovligheter.

Per Sandberg

Per Sandberg lover å skjerpe innsatsen for å ta fiskesmuglerne.

Foto: NFD

Enkeltbeslag på over 300 kilo

Grensen for hva hver enkelt kan ta med seg ut av landet er satt til 15 kilo per person.

– De som vi tar har som regel med seg ganske mye. Det største enkeltbeslaget så langt i år er et beslag på 311 kilo ferdig skåret fisk. Det er rimelig å anta at det ikke er til eget forbruk, forteller Tom Olsen i Tollvesenet.

Økende trend

Mange av smuglerne vasker, fileterer og vakuumpakker fisken, før den kastes i kjølebager og isoporkasser som forsøkes smuglet over grensa, noe tollvesenet ser stadig mer av.

– Det er vanskelig å si hvorfor det har økt så mye, men med den typen turismen vi ser som er svært voksende, ser vi at det også kommer flere fisketurister, sier Olsen.

Bekymret for kysttorsken

Per Sandberg mener tallene begynner å bli så store at myndighetene risikerer å miste kontrollen over bestandstallene.

– Vi har bekymringer knyttet til bestanden av kysttorsken fra før. Og vi trenger ikke noen kjeltringer fra andre land til å gjøre dette problemet større for oss.

Han er også bekymret på vegne av de seriøse fisketuristbedriftene langs kysten.

– De seriøse fisketuristbedriftene langs kysten vil bli tapende, fordi de nærmest blir inkludert sammen med disse kjeltringene. Turisfisket skal få lov til å vokse, men under god kontroll og reguleringer.