NRK Meny
Normal

Kysttorsk på historisk lavt nivå

Forskerne fortviler over at kysttorskbestanden minker og minker. Nå vil Havforskningsinstituttet finne ut om det er mulig å redde arten.

Torsk

Nå skal forskere undersøke hva som kan gjøres for å bevare kysttorsken.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Torskebestanden i ytre Oslofjorden er på historisk lavmål, opplyser Even Moland, forsker ved Havforskningsinstituttet.

Les også:

Undersøker fjorden

Even Moland

Even Moland, forsker ved Havforskningsinstituttet, sier at de er helt i startfasen når det gjelder å sjekke om det er kysttorsk i Oslofjorden.

Foto: Tomas Berger / NRK

Sammen med blant annet Vestfold fylkeskommune, Østfold fylkeskommune og Miljødirektoratet er Havforskningsinstituttet i gang med prosjektet de kaller krafttak for kysttorsken. Ifølge Moland er det basert på lokal entusiasme og initiativ.

De er helt i startfasen på prosjektet som skal gå over flere år. Nå undersøker de om det finnes lokal kysttorsk igjen i ytre Oslofjorden, og hva som kan gjøres for eventuelt styrke bestanden. Kysttorsken skiller seg ut ved at den gjerne tilbringer hele livet i en og samme fjord.

– Kysttorsken er en torsk som har en lokal bestandstilhørighet på kysten, tilknytning til et spesielt område. Den er også genetisk forskjellig fra nabobestanden, forklarer forskeren.

Les også:

Kysttorsk

Her har de fanget fjorårets torskeyngel. Prøver blir tatt og analysert for å finne ut om det virkelig er kysttorsk.

Foto: Tomas Berger / NRK

Manglet kunnskap

Forskeren sier at det er mange årsaker til at torsken har blitt så svekket.

– Et av problemene er at vi tidligere ikke hadde god nok kunnskap om lokale fiskebestander. Vi visste ikke viktigheten av å ta vare på lokal variasjon. Derfor er det sannsynlig at kysttorsken har lidd under kunnskapsmangelen, at vi har forvaltet torsken som en stor bestand, men ikke tatt vare på den lokale variasjonen, sier han.

Fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth, sier at Østfold og Vestfold gir 75.000 kroner hver til prosjektet i fire år. Haabeth sier det er viktig å bevare kysttorsken.

– Det er viktig både ut ifra fritidsinteresser og profesjonelle fiskeinteresser, men også for mangfoldet i naturen, sier han.

Kysttorsk

Grafen har lenge pekt nedover.

Foto: NRK

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Starter interkommunalt havneselskap

    I dag bestemte kommunene i Nedre Glomma-regionen å slå seg sammen til et interkommunalt havneselskap. Avtalen ble undertegnet i dag og vil starte opp etter nyttår. Både Sarpsborg og Hvaler ser store fordeler med et samarbeid med Borg havn i Fredrikstad. Sammenslåingen vil også kunne merkes for de med fritidsbåter, forteller styreleder Siri Martinsen

  • Verner skogsområder

    Regjeringen har i dag verna 49 nye skogsområde i ti fylker. To av områdene er i Østfold, begge disse i Halden. Dette gjelder Svantjern naturreservat og Vestfjella naturreservat som får utvidet verneområde. Områdene inngår i arbeidet med frivillig vern av privateid skog.