Kysttorsk på historisk lavt nivå

Forskerne fortviler over at kysttorskbestanden minker og minker. Nå vil Havforskningsinstituttet finne ut om det er mulig å redde arten.

Torsk

Nå skal forskere undersøke hva som kan gjøres for å bevare kysttorsken.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Torskebestanden i ytre Oslofjorden er på historisk lavmål, opplyser Even Moland, forsker ved Havforskningsinstituttet.

Les også:

Undersøker fjorden

Even Moland

Even Moland, forsker ved Havforskningsinstituttet, sier at de er helt i startfasen når det gjelder å sjekke om det er kysttorsk i Oslofjorden.

Foto: Tomas Berger / NRK

Sammen med blant annet Vestfold fylkeskommune, Østfold fylkeskommune og Miljødirektoratet er Havforskningsinstituttet i gang med prosjektet de kaller krafttak for kysttorsken. Ifølge Moland er det basert på lokal entusiasme og initiativ.

De er helt i startfasen på prosjektet som skal gå over flere år. Nå undersøker de om det finnes lokal kysttorsk igjen i ytre Oslofjorden, og hva som kan gjøres for eventuelt styrke bestanden. Kysttorsken skiller seg ut ved at den gjerne tilbringer hele livet i en og samme fjord.

– Kysttorsken er en torsk som har en lokal bestandstilhørighet på kysten, tilknytning til et spesielt område. Den er også genetisk forskjellig fra nabobestanden, forklarer forskeren.

Les også:

Kysttorsk

Her har de fanget fjorårets torskeyngel. Prøver blir tatt og analysert for å finne ut om det virkelig er kysttorsk.

Foto: Tomas Berger / NRK

Manglet kunnskap

Forskeren sier at det er mange årsaker til at torsken har blitt så svekket.

– Et av problemene er at vi tidligere ikke hadde god nok kunnskap om lokale fiskebestander. Vi visste ikke viktigheten av å ta vare på lokal variasjon. Derfor er det sannsynlig at kysttorsken har lidd under kunnskapsmangelen, at vi har forvaltet torsken som en stor bestand, men ikke tatt vare på den lokale variasjonen, sier han.

Fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth, sier at Østfold og Vestfold gir 75.000 kroner hver til prosjektet i fire år. Haabeth sier det er viktig å bevare kysttorsken.

– Det er viktig både ut ifra fritidsinteresser og profesjonelle fiskeinteresser, men også for mangfoldet i naturen, sier han.

Kysttorsk

Grafen har lenge pekt nedover.

Foto: NRK

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Ikke dyrere for grunneier

    Det er usikkert hvor mye det vil koste å gjøre videre undersøkelser av vikingskipet i Jellhaugen. Riksantikvaren har allerede inngått avtale med bonden som eier åkeren om erstatning for at han ikke får dyrket der neste år.

  • Arbeidsplasser til Fredrikstad

    Helfo skal redusere antall kontorsteder fra dagens 22 til 6 større kontorer. Fredriksstad Blad melder at kontoret i Fredrikstad er et av dem som opprettholdes, og nå er det klart at det også blir 10–30 nye arbeidsplasser i kommunen.