Hopp til innhold

Får slippe ut mer miljøgifter nær fem naturreservat: – Kan være direkte dødelig

Flyplassen på Evenes får lov til å slippe ut mer kjemikalier nær et viktig naturverneområde. Naturvernforbundet og MDG frykter katastrofale følger.

Kjerkvatnet nærmest Evenes Lufthavn, og er særlig utsatt dersom det kommer til en arealutvidelse av flyplassområdet. 

Kjerkvatnet ligger i naturreservatet nærmest Evenes Lufthavn. Her frykter Naturvernforbundet

Foto: Baard Mikalsen

Evenes lufthavn i Nordland ligger i et område mellom fem naturreservat; våtmarker av internasjonal betydning.

Samtidig er flyplassen i ferd med å utvide

På vinteren er flyene avhengige av kjemikalier for å få vekk is fra vingene og rullebanen.

Nå har Statsforvalteren i Nordland gitt Avinor tillatelse til å øke utslippet av miljøskadelige kjemikalier.

Naturvernforbundet og MDG frykter at det vil blir kritisk for naturreservatene.

Øker utslipp av kjemikalier

Frem mot vinteren 2027 får Avinor lov å bruke 180.000 liter glykol til avising av fly. Det er 60.000 liter mer enn i dag.

Avinor har også fått økt tillatelse til bruk av formiat til avvising av rullebanen.

Her øker tillatelsen fra 35.000 kilo til 65.000 kilo kjemisk oksygenforbruk i året.

Det er særlig dette kjemikaliet som kan være svært skadelig for økosystemer i naturen, ifølge Statsforvalterens egne analyser.

– De virrer rundt i et sårbart våtmarksområde som en elefant i et glasshus, sier Toine C. Sannes i MDG til NRK.

I 2017 uttalte MDG at de ikke trodde utslippstillatelsene Avinor hadde fått da kom til å være nok. Nå har de fått antakelsene bekreftet.

Toine C. Sannes
Fiskeripolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne.
Til saken om anmeldelse av Forsvarsbygg
– Nå står dette svart på hvitt. Det er rett og slett bare tragisk og som forutsett.

Det er påvist en lang rekke rødlistede arter i vassdragene i verneområdene rundt lufthavnen.

Statsforvalteren i Nordland bekrefter at det er usikker hvordan disse vassdragene vil bli påvirket av kjemikaliene.

Likevel mener de at overvåkingen så langt viser at vassdragene generelt er lite påvirket av utslippene.

Det er bare en vits at de skal ta hensyn til våtmarksområder

Toine C. Sannes, MDG

Risikerer «døde soner» i naturreservatene

Biolog og fagrådgiver i Naturvernforbundet, Per-Erik Schulze, er ikke like overbevist om at vassdragene blir lite påvirket av kjemikaliene.

– Jeg synes tillatelsen er rufsete. Det virker som mye ikke er på plass, sier han.

I verste fall kan dette gå hardt ut over naturreservatene, mener biologen. Særlig i perioder med ekstremvær.

Det er store samfunnsinteresser i å utvide driften her. Da bør man matche dette med ordentlige miljøtiltak.

Per-Erik Schulze, rådgiver i Naturvernforbundet
Per-Erik Schulze, Naturvernforbundet
– Du risikerer å få vann der ingen organismer kan leve fordi det er fritt for oksygen.

Det er altså snakk om såkalte «døde soner.»

– Det kan være direkte dødelig for noen vannlevende organismer, sier Schulze.

Schulze kjenner til flere tidligere tilfeller der giftig brannskum har ødelagt sårbare økosystem.

– Det er en uheldig tendens i Norge at Statsforvalteren og Miljødirektoratet nesten alltid gir tillatelse til å forurense.

Som i Evenes er det vanlig å gi tillatelse mot at man lover å overvåke økosystemene i etterkant.

– Da tar du risikoen for at noe kan gå galt. Det er et dårlig prinsipp når Staten er inne på driftssiden.

Forsvarets etablering er årsaken

Statsforvalteren på sin side står i en skvis.

Forsvaret reetablerer seg nå på Evenes, etter at forsvarsbasen i Bodø og på Andøya ble avviklet.

Det gjør at de får et større areal å avise om vinteren, i tillegg til flere fly som må ha is fjernet fra vingene.

Det er på bakgrunn av dette at Avinor får tillatelse fra Statsforvalteren til å bruke større mengder kjemikalier til avising av banesystemene.

Svanevatnet i Evenes i solskinn, grønne trær og snøkledte fjelltopper.

Oddlaug Ellen Knutsen fra Statsforvalteren i Nordlan legger vekt på at de har overvåkingsdata som viser at det generelt er god tilstand i vannområdet.

Foto: Statskog fjelltjeneste

– Det er ikke å legge skjul på at dette er et vanskelig område å håndtere utslippsmessig, sier Oddlaug Ellen Knutsen fra Statsforvalteren i Nordland.

– All næringsvirksomhet og menneskelig virksomhet påvirker, sier Knutsen.

Men hun understreker at Statsforvalteren vil følge opp dette tett, slik at man får minst mulig påvirkning på omgivelsene.

– Vi kommer til å bruke mye tid på saken.

– Forsvaret og Avinor må skjerpe seg

Baard Martin Mikalsen fra Narvik er pensjonert politimann. Siden han ble pensjonert, har han stått på barrikadene for naturvern i nærområdet.

Etter at han ble medlem av Naturvernforbundet har bekymringa for naturreservatene rundt flyplassen vært konstant.

Baard Mikalsen i Naturvernforbundet ser tenkende ut mot et naturområde.
– I utgangspunktet er det veldig bekymringfullt at de øker utslipp etter utslipp.
Baard Mikalsen i Naturvernforbundet ser tenkende ut mot et naturområde.
– At man får lov til å dumpe avfall med kjemisk innhold lyder ikke bra.

Han mener at måten myndighetene ivaretar de verneverdige ramsarområdene er på grensen til å være et nasjonalt problem.

– Ville en flyplass ha blitt bygd i dag i et område som er omgitt av fem naturreservat? spør han.

Her må Forsvaret og Avinor skjerpe seg.

Baard Mikalsen, Naturvernforbundet

Likevel er narvikingen realistisk. Nå er det flyplass midt blant de fem naturreservatene. Og det er etablert en kamflybase.

– Så langt vi klarer å følge opp dette, skal vi gjøre det, sier Mikalsen.