Hopp til innhold
Brønnøysundregistrene
Foto: Wikipedia commons

Brønnøysundregistrene

 • Penger til Brønnøysundregistrene

  I forslaget til neste års statsbudsjett bevilger regjeringen 40 millioner kroner mer til Brønnøysundregistrene. Pengene skal ifølge Høyre og KrF brukes til å lage et mer effektivt system for intern virksomhetsstyring og informasjonstrygghet.

  Brønnøysundregistrene
  Foto: Wikipedia commons
 • Vil redusere 150 årsverk

  KPMG mener Brønnøysundregistrene kan kvitte seg med en fjerdedel av 450 årsverk innen 2024, uten at det skal gå utover samfunnsoppdraget deres. Det skriver Brønnøysunds Avis. Bakgrunnen er at KPMG mener det er et stort forbedringspotensiale. Fagforeningen sier de tar dette på alvor, men mener det er andre tiltak som må gjennomføres for at de skal kunne gjennomføre deres samfunnsoppdrag.

  Brønnøysundregistrene
  Foto: Wikipedia commons
 • Anbefaler å kutte årsverk

  I en ny rapport fra KPMG anbefales departementet å raskt gå i gang med å gjøre nødvendige grep for å redusere driftskostnader ved Brønnøysundregistrene. De mener det er mulig å redusere mellom 130 til 150 årsverk av dagens 450 årsverk ved registrene, skriver Brønnøysunds Avis.

  Brønnøysundregistrene
  Foto: Wikipedia commons
 • Fortsetter i Brønnøysundregistrene

  Lars Peder Brekk fortsetter som direktør i Brønnøysundregistrene. Det ble klart i statsråd i dag der Brekk fikk fornyet sitt åremål på seks nye år.
  Brekk startet som direktør for registrene i 2014.

 • Registrene får ekstra midler

  I en pressemelding fredag opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at de vil øke bevilgningen til Brønnøysundregistrene for inneværende år med 30 millioner kroner, skriver Banett. Regjeringa bevilger ekstra midler for at Brønnøysundregistrene ska komme i økonomisk balanse før Altinn flyttes ut av etaten ved årsskiftet.

  Brønnøysundregistrene - hovedinngangen
  Foto: Ole-Christian Olsen / NRK