Hopp til innhold

Ble avvist i anbudsprosessen: – Svært uenig i begrunnelsen

Eiendomsutviklere som ble avvist fra anbudskonkurransen om nytt bygg til Brønnøysundregistrene, utelukker ikke å trekke saken inn for rettsapparatet.

Byggeprosjekt Brønnøysund

Slik så Clemens Eiendom og Ferd Eiendom for seg hvordan nybygget kunne bli seende ut.

Foto: Clemens Eiendom og Ferd Eiendom

Hvem skal bygge de nye kontorlokalene til Brønnøysundregistrene?

Ikke Statsbygg i alle fall, har næringsministeren bestemt – til tross for at regjeringen har punget ut nærmere 90 millioner i forprosjektering. Isteden har Monica Mæland valgt å sette nybygget ut på anbud.

Hun avviste overfor NRK i går at pengene er bortkastet, og at de har fått mye verdifull informasjon som skal brukes videre.

Ordføreren har på sin side kritisert prosessen, og kalt den udemokratisk. Og nå stilles det også spørsmål ved den pågående offentlige anbudsprosessen.

Her er bakgrunnen er at en av anbyderne føler seg kastet ut av konkurransen på feil grunnlag, etter at de fikk beskjed om at prosjektet deres ikke ville bli vurdert videre.

Svært uenig i begrunnelsen

– Vi er veldig uenig i den vurderingen som ble gjort med tanke på avvisningen, og jussen i det, sier Per Magnus Presthammer.

Byggeprosjekt Brønnøysund

Clemens Eiendom og Ferd Eiendoms skisse av interiøret.

Foto: Clemens Eiendom og Ferd Eiendom

Han er prosjektleder hos Clemens Eiendom og Ferd Eiendom, en av tre aktører som leverte tilbud på bygging og utleie av nytt registerbygg. De to andre er Thon Hotellbygg og Søren Nielsen AS.

Clemens/Ferd hadde sett for seg å bygge på den såkalte «slakteritomta» i sentrum av Brønnøysund, ifølge banett.no. Det blir det ikke noe av etter at styringsgruppa hos Brønnøysundregistrene, som leder anbudsprosessen etter at Statsbygg ble sjaltet ut, for noen uker siden avviste prosjektet deres.

– Registrene mener de hadde plikt til å avvise oss. Den vurderingen er vi uenig i. Vi har fått gjort våre egne juridiske vurderinger som kommer til motsatt konklusjon, altså at det absolutt ikke foreligger noen plikt til å avvise oss.

Ifølge en pressemelding gjengitt av Brønnøysunds Avis mener eiendomsutviklerne dette er et resultat av «misforstått formalisme», og de kaller begrunnelsen «litt søkt juridisk».

– Jeg kan ikke gå inn i finjussen rundt dette. Men vi har klaget på vedtaket, uten hell.

– Følger med

Byggeprosjekt Brønnøysund

Det var totalt tre aktører som leverte inn anbudspapirer.

Foto: Clemens Eiendom og Ferd Eiendom

En av tingene styringsgruppen skal ha reagert på er forbehold om at det kunne påregnes ekstra utgifter med oppgradering av tilførselsveger til nybygget.

Et punkt som vil ramme alle nybygg ifølge sentralt plasserte kilder. Derfor er det synd å bli kastet ut av konkurransen på det Presthammer oppfatter som feil grunnlag.

– Vi utelukker ikke en rettslig prøvelse. Selv om vi ikke er der nå, så kan vi ikke utelukke det.

Han understreker at det per nå ikke er aktuelt å forfølge saken juridisk, men at det kan bli det dersom det kommer nye opplysninger i saken.

– Vi må gjøre fortløpende vurderinger på hvilke kort vi har på hånda før vi eventuelt går inn i en rettslig prosess. Det jeg kan si er at vi følger med. Per nå er det ikke avklart hvem som får prosjektet, eller hvordan hele prosessen har vært.

– Var nødt til å avvise

Lederen av styringsgruppa for nytt registerbygg, Jan Tore Nilsen, holder på sin side fast på at de var nødt til å avvise tilbudet med bakgrunn i de forbehold som var tatt i materialet.

– Kort fortalt har det å gjøre med juridiske vurderinger rundt det tilbudet som ble gitt av denne leverandøren.

– Vi mener det er tatt forbehold i konkurransegrunnlaget og den kravspesifikasjonen som lå til grunn for tilbudet, som gjorde at vi har plikt til å avvise tilbudet.