Hopp til innhold

Gjentok samme budskap 17 ganger på ti minutter

– Jeg vet ikke hvor mye tydeligere jeg kan si det, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Men han klarer likevel ikke helt å berolige de bekymrede i Brønnøysund.

Erna Solbergs andre regjering med nye statsråder.

Uansett hvor mange ganger næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjentar budskapet, har han vanskelig for å bli hørt i Brønnøysund.

Foto: Lise Åserud / NPK

At regjeringen har åpnet døren for å flytte ansvaret for Altinn fra Brønnøysundregistrene over til Difi, har fått alarmklokkene til å ringe i Brønnøysund, og oppfatningen er at mange arbeidsplasser i Brønnøysund står i fare.

Men næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjør alt han kan for å berolige alle de urolige.

– Altinn skal ligge i Brønnøysund, gjentok han 17 ganger i løpet av et 10 minutters intervju med NRK i dag.

– Altinn skal ligge i Brønnøysund, punktum

Ministeren gjentok budskapet og forsøkte på alle mulige måter å understreke hvor utenkelig det er å flytte Altinn og arbeidsplasser ut av Brønnøysund i et intervju med NRK.

– Dette er ikke en diskusjon om å flytte Altinn vekk.

– Det er feil at regjeringen ønsker å flytte arbeidsplasser vekk fra Brønnøysund.

– Det vil være veldig dumt å forsøke å flytte Altinn til et annet sted i landet.

– Jeg sier det helt klart og utvetydig. Altinn skal ligge i Brønnøysund, punktum. Jeg vet ikke hvor mye tydeligere jeg kan si det.

Frykter konsekvenser uansett

Altinn er en nasjonal digital plattform for dialog mellom 51 offentlige etater og aktører fra næringsliv og privatpersoner. Altinn er kanskje mest kjent blant folk flest som stedet hvor man leverer selvangivelsen eller melder flytting.

Altinn omfatter rundt 100 registermedarbeidere, først om fremst i Brønnøysund, men også i Oslo og Narvik. Men flere arbeidsplasser i Brønnøysundregistrene er indirekte knyttet til Altinn.

Altinn blir omtalt som en suksess av mange, også av ministeren. Men uansett hvor hardt Røe Isaksen prøver, forsvinner ikke bekymringen.

Frykten i Brønnøysund er nemlig at registrene skal miste kontrollen over Altinn og at det vil bli redusert aktivitet hos registrene.

Landbruks- og matministeren i Innlandet

Lars Peder Brekk er direktør for Brønnøysundregistrene.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

Og konsekvensen av å miste ansvaret for Altinn, kan bli stor, mener man i Brønnøysund.

– Vi frykter at dette vil ha konsekvenser for arbeidsplassene uansett, uten at jeg vil kommentere intervjuet til Røe Isaksen, sier Lars Peder Brekk, som er direktør for Brønnøysundregistrene.

Han fortsetter:

– Aktivitetene i Altinn er integrert i andre arbeidsplasser i Brønnøysundregistrene, og hvis ansvaret for Altinn flyttes over til en annen etat, vil vi ha null mulighet til å kontrollere videre utvikling av Altinn, slik vi gjør i dag.

Heller ikke Bjørnar Skjæran i Nordland Ap blir beroliget av ministeren.

– Vi er bekymret for de langsiktige konsekvensene hvis man endrer rollefordeling, med den følge at Brønnøysundregistrene ikke lenger har det overordnede ansvaret for Altinn, sier han.

Kjetil Mathisen, som er tillitsvalgt ved registrene, lar seg helle ikke overbevise.

– Jeg blir ikke beroliget av ministerens garantier. En flytting av ansvaret vekk fra Brønnøysund, risikerer å bli en form for sniksentralisering.

– Vi har et distriktskontor i Oslo allerede, og det vil være en kort vei å utvide det kontoret. Og som ved en skjebnens ironi, er kontoret vårt i Oslo lokalisert i samme lokale som Difi. Overgangen til å utvide det kontoret, er svært kort.

Mathisen tror Røe Isaksens garanti er kortvarig, og mener det eneste regjeringen kan gjøre for å få ro om saken, er å garantere for at forvaltningsansvaret for Altinn fortsatt ligger hos Brønnøysundregistrene.

Difi vil ikke uttale seg om en sak som er under behandling, og henviser til kommunal og moderniseringsdepartementet, som igjen altså viser til næringsdepartementet.