Ber regjeringen kutte ut ny E18 til fordel for grønne ferger

– Til nå har ikke regjeringen gjort nok, sier Marius Gjerset i Miljøstiftelsen ZERO.

Marius Gjerset, teknologiansvarlig i Miljøstiftelsen ZERO

PRIORITERINGER: – Man bør bruke litt mindre på store veiprosjekter og litt mer på en moderne og god fergedrift, som gjør at også kostnadene for brukerne for fergene bør kunne gå noe ned, sier Marius Gjerset i ZERO.

Foto: Caroline Dokken Wendelborg / ZERO

Storting og regjering er egentlig enige. Grønn fergedrift skal skje. Men det er svindyrt. Og fylkeskommunene får regninga.

Over natta økte fergebillettene til sjokkpris i flere kystfylker.

Vi får for lite, begrunner Nordland fylkeskommune, som hevder å få 486 millioner mindre i statlige kroner de neste årene.

Samtidig hevder de å trenge 200 millioner ekstra for å få til det grønne skiftet, ifølge en studie fra 2018.

– Det er en reell merkostnad for ferger som vi mener at staten i spleiselaget med fylkene, må bidra mer til, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i Miljøstiftelsen ZERO.

– Forventer at penger kommer på plass

Trangere fylkesøkonomi og påbudte, dyre klimatiltak gjør fylkespolitikerlivet surt. 45 kystordførere har signert under et krystallklart budskap til samferdselsministeren: Gjør noe, Jon Georg Dale!

Men:

– Jeg kan ikke detaljregulere hvordan fylkeskommunen skal regulere sine takstsoner, svarer Dale (Frp).

Likevel kan de gjøre mer, hevder Nordland fylkeskommune og Miljøstiftelsen ZERO: De kan gi mer penger.

– Til nå har ikke regjeringen gjort nok, sier Gjerset.

Og regjeringen må komme med mer penger, sier Gjerset.

– Det har regjeringen slått fast i handlingsplanen for grønn skipsfart at de vil gjøre. Da forventer vi at det kommer på plass i løpet av 2020, sier han.

Ferge Dønna-Sandnessjøen

MYE DYRERE: Dyrere fergebilletter har skapt et fergeopprør langs Kyst-Norge. I Nordland har prisene økt opp mot 45 prosent på enkelte strekninger.

Foto: Frank Nygård / NRK

Foreslår å droppe ny E18

Til våren skal også inntektssystemet til fylkeskommunene gås i sømmene, ifølge Gjerset.

Der mener ZERO at det kun skal enkle politiske prioriteringer til.

– Det er mange store og svært ulønnsomme veiprosjekter som må nedprioriteres, mener Gjerset.

For eksempel ny E18.

– Ganske nylig la regjeringen frem forslag om å bruke nesten 17 milliarder kroner på 4 kilometer vei på nye E18, som lokalt ikke er ønsket. Man kunne totalt modernisert hele fergesektoren for de pengene, og med lavere fergebilletter, sier Gjerset.

– De klager uansett

Konfrontert med kritikken fra ZERO svarer stortingsrepresentant for Høyre, Margunn Ebbesen, at fylkeskommunene allerede har en incentivordning.

– Der man kan søke om støtte til ferge og hurtigbåter med lav- og nullutslipp, sier hun.

Hun synes Nordland fylkeskommune er flinke til å bruke ordningen og gjennomføre det grønne skiftet.

– Får fylkeskommunen nok?

– Nå ser vi i mange sammenhenger at de uansett klager på at de får for lite. Men Nordland fylkeskommune går jo med gode overskudd. Penger har de. Dette handler om prioriteringer, sier Ebbesen.

Margunn Ebbesen (H)

AVVISENDE: Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) mener Nordland fylkeskommune har nok penger.

Foto: Emil Harjo Indsetviken / NRK

Skal se på støtteordningen

Men regjeringen vil nå se nærmere på pengene staten gir til fylkene i overgangen til det grønne skiftet, sier Helge Orten (H). Han leder Kommunikasjons- og samferdselskomiteen i Stortinget.

Ebbesen sier regjeringen skal se på om kompensasjonsordninga er god nok.

– Det kommer man tilbake til i revidert nasjonalbudsjett som legges frem i mai en gang, sier hun.