Mener det grønne skiftet bidrar til skyhøye fergepriser

– Det vil koste 200 millioner kroner ekstra i året, sier fylkesråd Svein Eggesvik i Nordland.

Gassferga Værøy på vei inn Bodø havn

Gassfergene ble satt i drift i Nordland i 2012, og trafikkerer Vestfjorden.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Et fergeopprør bygger seg opp langs kysten av Norge. I flere fylker har prisen på fergebillettene økt drastisk over natten. 45 kystordførere trygler nå samferdselsministeren om å gripe inn.

Samtidig har regjeringen og Stortinget påbudt fylkeskommunene klimavennlige tiltak. Det innebærer blant annet bygging av elektriske ferger.

Det grønne skiftet koster.

Staten bidrar med en tredjedel, sier fylkesråd Svein Eggesvik (Sp) i Nordland. Fylkeskommunene må betale brorparten.

– Det blir en stor byrde, og det er sånn langs hele kysten, sier Eggesvik.

Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik

Fylkesråd Svein Eggesvik (Sp) sier det grønne skiftet vil koste dyrt.

Foto: Nordland fylkeskommune

– Regjeringen vil ikke betale

I Nordland har prisen på billetter på enkelte strekninger økt med opp mot 45 prosent.

Dønna-familien Gleinsvåg måtte plutselig punge ut med 464 kroner på ferga for å dra på kino. Og dét uten bil.

Nordland fylkeskommune skylder prishoppet på at de får mindre penger fra staten. Selv hevder de at de får 486 millioner kroner mindre fram mot 2023.

Samtidig har fylkeskommunen et budsjett på nesten 800 millioner kroner på fergedrift. Fylkeskommunen betaler tre fjerdedeler av billettprisen for de reisende.

Det viser tall NRK har fått fra fylkeskommunen.

Torgeir Knag Fylkesnes

KRITISK: – Ikke minst får de som bor langs kysten sinnssyke regninger når de skal komme seg til og fra jobb, eller til og fra sentrene, sier Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener staten tar for lite ansvar.

– Regjeringen har ikke vært villig til å finansiere det grønne skiftet. Så nå sitter fylkespolitikerne i en håpløs situasjon, sier han.

Nye landanlegg for ferger koster 110 millioner

Nordland fylkeskommune har valgt å prioritere elektriske ferger ved fylkesvei 17. Da må nye landanlegg på fergeleiene for tre samband bygges.

Det er anslått å koste om lag 110 millioner kroner.

– Hvor mye har det grønne skiftet hatt å si for de økte kostnadene?

– Vi gjorde en studie i 2018. Der kom det fram at vi ville trenge cirka 200 millioner kroner ekstra i året, sier fylkesråd Eggesvik.

– Skal innbyggerne ta regningen direkte?

Ordfører Andre Møller (Ap) i Vega kommune er en av dem som har rast over prishoppet. Samtidig skjønner han at fylkeskommunene må forholde seg til det grønne skiftet.

– Men er det meningen at innbyggerne skal ta regningen direkte? Det skal de jo gjøre over skatteseddelen, sier han.

Ordfører Andre Møller (Ap)

FORTVILT: Ordfører Andre Møllers egen kommune blir ekstra hardt rammet av den kraftige prisøkningen. Fergeprisene mellom Vega og fastlandet ble skrudd opp med 45 prosent fra 1. januar.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Også i Møre og Romsdal mener fylkespolitikerne at overgangen til mer miljøvennlige ferger er underfinansiert fra staten.

Kan bli hørt

Helge Orten

UTFORDRENDE: – Vi ser at det er ei stor utfordring for fylkeskommunene å gjøre den omstillingen som de nå står i: det grønne skiftet og innføringen av elektriske ferger, sier Helge Orten.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Nå er ferge-Norge muligens i ferd med å bli hørt.

Helge Orten (H) er leder i Kommunikasjons- og samferdselskomiteen i Stortinget. Han sier regjeringen vil se nærmere på pengene staten gir til fylkene i overgangen til det grønne skiftet.

– Jeg vil bruke litt tid framover sammen med fylkeskommunene og departementet. Da skal vi se på om vi har gode nok løsninger, sier Orten.