Lover å beholde denne flyplassen – men hvor mye er en slik garanti verdt?

Arbeiderpartiet går inn for å fullfinansiere ny flyplass på Mo. Men kanskje viktigst for folk i Mosjøen: De lover å opprettholde dagens lufthavnstruktur. I alle fall inntil videre...

Kjærstad lufthavn i Mosjøen

Kjærstad lufthavn, Mosjøen.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

I Arbeiderpartiets alternative forslag til Nasjonal Transportplan vil partiet fullfinansiere den etter hvert omstridte Polarsirkelen lufthavn på Hauan i Rana på Helgeland.

Samtidig går partiet – i likhet med regjeringen – inn for å beholde dagens flyplasstruktur, selv om Avinor har forutsatt at flyplassen i Mosjøen må legges ned ved bygging av en ny og større flyplass i Rana.

På dagens pressekonferanse sa Eirik Sivertsen at de har gjort en «helhetlig politisk vurdering» når de nå garanterer for dagens flyplasstruktur på Helgeland.

– Forutsetninga fra Avinor om at Kjærstad flyplass må legges ned for å eventuelt få finansiert Hauan, er noe et samlet storting ser bort fra. Vi er helt tydelig på å ikke legge ned flyplasser for å finansiere driften, sa Eirik Sivertsen (Ap).

Vanskelig å spå fremtiden

Det ble vist til at ny flyplass blant annet vil kunne gi nye reisemønstre for lokalbefolkningen, økt bosetting og turisme, optimisme og vekst for lokalt næringsliv.

Men Sivertsen, nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen, måtte i en bisetning medgi at få vet hvordan verden ser ut i fremtida.

– Så er det sånn at verden endrer seg. Hva som skjer om fem, ti, femten og 20 år er det få forunt å være skråsikker på, sa Sivertsen da han fikk spørsmål om dette i formiddag.

Fra dagens pressekonferanse

Fra dagens pressekonferanse. Fra venstre: Kjell-Idar Juvik, Eirik Sivertsen, Linda Eide og Geir Waage.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Ingen evighetsgaranti

Så hvor sikker kan en egentlig være på at dagens lufthavner på Helgeland består sett i et litt lengre perspektiv.

– Et løfte har ingen evighetsgaranti, det skjønner alle. Men det er unødvendig av Sivertsen å poengtere nettopp det, mener Vefsn-ordfører Jann-Arne Løvdahl.

Forsker Tor Arne Morskogen ved UiT Norges arktiske universitet

Flyplassen må først bygges før nytt reisemønster kan etableres, utvikles og analyseres, bemerker forsker Tor Arne Morskogen ved UiT i Tromsø.

Foto: UiT

Forsker Tor Arne Morskogen ved UiT Norges arktiske universitet har blant annet nasjonale rammebetingelser for politikk som sitt spesialfelt.

– Selvfølgelig, hvis man fra politisk side er villig til å dekke merkostnaden ved å opprettholde alle flyplasser på Helgeland, selv om det som Avinor har påpekt kanskje ikke er passasjergrunnlag nok, så har man mulighet til det.

Men det vet man jo ikke helt sikkert før regninga til slutt kommer, og de eventuelle merkostnadene skal veies opp mot øvrig budsjett, fortsetter han.

– Så må vi selvsagt huske at vi er inne i et valgår, og at Ap som opposisjonsparti er nødt til å holde tritt med regjeringens lovnader. Hvis ikke kan de fort havne litt på defensiven, påpeker Morskogen.

– Ambisiøst

Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, er enig i det siste.

Magnus Takvam

– Det er tydelig et politisk flertall for å bygge ny flyplass, diskusjonen går egentlig ut på hvordan finansieringen skal skje, sier politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam.

Foto: NRK

– Det er valgkamp, og det må man ha i bakhodet. Men hvis Ap kommer i posisjon og ikke klarer levere på dette, så kan det slå tilbake.

Han understreker at man nå bare har sett en liten del av Arbeiderpartiets forslag til alternativ NTP, og at man er nødt til å se dette opp mot helheten før man kan gi en vurdering på hvorvidt forslaget er realistisk eller ikke.

– At dette uansett høres ut som en ambisiøs finansieringsplan, det er sikkert.

I Rana er politikerne uansett overbevist om at ny flyplass vil gi positive ringvirkninger for hele Helgeland.

– Dette er det enkelttiltaket som på tvers av kommunegrenser, offentlig- og privat sektor vil bidra til vekst for store deler av Helgeland. Det gleder jeg meg over, sa Rana-ordfører Geir Waage på dagens pressekonferanse.