Hopp til innhold

Andøy-rapporten: Forsker avviser anklager om bestillingsverk

Samfunnsøkonomisk analyse slår tilbake etter at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) avfeide Andøya-rapport og kalte den et «bestillingsverk».

Orion-fly på Andøya

350 mennesker mister jobben, og opp mot 700 blir berørt når Andøy flystasjon legges ned etter å ha vært Norges og Natos øyne på russernes aktivitet i nord helt siden 1957.

Foto: Arkiv / Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Oppdragsgiver stiller et spørsmål, og så regner vi på det, helt uavhengig av oppdragsgivers ønske. Det er en forutsetning for oss at vi kan stå inne for en rapport i offentligheten, sier Rolf Røtnes, daglig leder i Samfunnsøkonomisk analyse.

I går offentliggjorde Senterpartiet en ny rapport som viser at kostnadene ved å legge ned Andøya flystasjon og bygge opp på Evenes, kan bli sju milliarder kroner dyrere enn det Stortinget har lagt til grunn. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide var raskt ute i media og avfeide rapporten.

– At de bestiller og betaler for en rapport som et valgkamputspill rett før valget, kan vi ikke legge mye vekt på, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide til NRK i går.

– Kan ikke ha satt seg inn i tallene

Rolf Røtnes

Rolf Røtnes avfeier at Senterpartiet har lagt føringer for rapporten.

Foto: Hedvig Bjørgum

I Senterpartiet reagerer de sterkt på forsvarsministerens utspill, spesielt fordi Forsvarsdepartementet selv bestilte en lignende rapport fra PricewaterhouseCoopers (PwC) i fjor.

Medlem i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Liv Signe Navarsete (Sp), mener Søreides reaksjon blir for lettvint.

– Når Søreide går ut to timer etter at rapporten er offentliggjort og sier at dette er et bestillingsverk, så har hun vel knapt rukket å sette seg inn i hva som står skrevet.

Samfunnsøkonomisk analyse konkluderer med at det hvert år vil koste 29 millioner kroner ekstra å velge en delt løsning mellom Andøya og Evenes, mens Forsvarets analyse opererer med en ekstraregning på 118 millioner kroner per år.

Liv Signe Navarsete

– Søreide burde bekymre seg for tallene som kommer fram, de faglige innvendingene og at det er uro i Forsvaret, heller enn å avfeie alle argumenter som ikke peker mot konklusjonen hun selv har kommet til, mener Liv Signe Navarsete (Sp)

Foto: NRK

Sp-politikeren mener forsvarsministerens utspill slår tilbake på departementet.

– Når hun kan hevde at Samfunnsøkonomisk analyse leverer bestillingsverk, kan man like godt hevde at rapporten hun og departementet bestilte fra PwC og la til grunn i sitt arbeid med langtidsplanen, òg var et bestillingsverk.

– Store forskjeller

Ifølge politisk rådgiver Audun Halvorsen i Forsvarsdepartementet ble PwC sin rapport utarbeidet som et innspill til embetsverket i Forsvarsdepartementet før det var tatt stilling til basevalg. PwC fikk føringer om å utrede konsekvensene for samfunnet for fem ulike basealternativer, der det var helt vesentlig at alle alternativer skulle behandles på like premisser.

Samfunnsøkonomisk analyse sin rapport ble bestilt etter at Stortinget har vedlagt å legge ned Andøya, av en oppdragsgiver som offentlig gir uttrykk for at de er uenige i denne beslutningen, sier Halvorsen.

I tillegg har Samfunnsøkonomisk analyse ensidig vurdert mulige aspekter som de mener kan medføre merkostnader på Evenes, ifølge Halvorsen.

De har ikke gjort det samme for alternativer som ikke innebærer å legge ned Andøya, selv om departementet spilte inn slike aspekter. Det er også påfallende at de potensielle merkostnadene som trekkes frem av Samfunnsøkonomisk analyse sammenfaller med påstander som har vært trukket frem av parter som har jobbet aktivt for å omgjøre Stortingets vedtak.

Ine Marie Søreide i Tromsø

– Det er ingenting i rapporten fra Sp som baserer seg på kvalitetssikrede tall eller informasjon fra departementet, sier Ine Eriksen Søreide

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Mer informasjon siste år

Rolf Røtnes sier de i analysen har gått gjennom PwC-rapporten, gjennomført intervjuer og hentet ut annen informasjon for å kunne gå gjennom kostnadskomponenter på nytt.

– Det har kommet mer informasjon på ett år. Vi har samtidig nullstilt situasjonen ved at vi bare sammenligner to alternativer, én base på Evenes og delt løsning mellom Evenes og Andøya.

– Om folk hyller eller avfeier vår rapport vektlegger vi ikke. Vi prøver å gjøre en faglig uavhengig jobb, og da er det beregningene våre, ikke konteksten, som er viktig.

Rolf Røtnes, daglig leder i Samfunnsøkonomisk analyse.