Hopp til innhold

Ny rapport: – Evenes kan sprekke med sju milliarder

En ny rapport viser at kostnadene ved å legge ned Andøya flystasjon og bygge opp på Evenes, kan bli sju milliarder kroner dyrere enn det Stortinget har lagt til grunn.

– Hvis kostnadene som rapporten har kommet fram til er i nærheten av riktig, så rokker dette ved hele grunnlaget for å flytte basen fra Andøya til Evenes, sier leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.

Vedum åpner Senterpartiets valgkamp

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener rapporten gir grunnlag for en ny vurdering av Andøy flystasjons fremtid.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag fra Senterpartiet.

– Det har vært stilt så mange spørsmål ved å legge ned Andøya flystasjon og flytte aktiviteten til Evenes, så derfor ønsket vi å få en egen rapport som går gjennom tallene, sier Slagsvold Vedum.

I november i fjor vedtok Stortinget med stemmene til Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet å legge ned Andøya flystasjon.

De maritime overvåkingsflyene skal i stedet operere fra Evenes, der Forsvaret nå skal bygge opp en egen base både for jagerfly og overvåkingsfly. Argumentet har vært at det er billigere å drifte én base enn to.

Varsler milliardsprekk

Når dagens rapport varsler en sprekk på sju milliarder kroner ved å samlokalisere en framskutt jagerflybase og de maritime overvåkingsflyene på Evenes, er det fordi Samfunnsøkonomisk analyse har regnet på det de kaller mulige tilleggskostnader.

I rapporten omfatter det oppgradering av ammunisjonsområde og drivstoffanlegg, oppgradering av banesystemet, økte kostnader til opprydning og sanering på Andøya og økte offentlige kostnader knyttet til omstillingen.

En stor del av ekstrakostnadene er knytta til et mulig behov for å bygge nytt banesystem som er anslått til over 4,7 milliarder kroner.

Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø, skriver i en e-post til NRK at de er trygge på tallene som lå til grunn for regjeringens anbefaling og Stortingets beslutning. Se hele svaret i faktaboksen.

Bakkemannskaper utfører teknisk sjekk på et Orion-fly på Andøya flystasjon

Luftforsvarets seks P-3 Orion overvåkningsfly er i dag stasjonert på Andøya flystasjon.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Delt løsning er det mest lønnsomme

I tillegg til at Evenes kan sprekke med flere milliarder kroner, hevder dagens rapport at det ikke er så dyrt å drifte to baser.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) har tidligere gått ut og avvist at det ligger an til noen kostnadssprekk.

Foto: Petter Larsson / NRK

Regnestykket til Samfunnsøkonomisk analyse går ut på at det hvert år vil koste 29 millioner kroner ekstra å velge en delt løsning mellom Andøya og Evenes, mens Forsvaret sin analyse opererer med en ekstraregning på 118 millioner kroner per år.

Senterpartilederen mener rapporten ikke er et bestillingsverk fra et parti som er imot nedleggelse av Andøya flystasjon.

– Det er Samfunnsøkonomisk analyse som kommer med denne vurderinga. De står faglig ansvarlig for dette akkurat som PwC kom med sin anbefaling til regjeringa tidligere, sier Slagsvold Vedum.

Sp krever ny vurdering

På Andøya har motstanden av nedleggelsen vært stor. Da Forsvarskomiteen behandla saken skrev de i en merknad at dersom det fremkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget, måtte regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2017.

Det mener Sp-lederen at det nå er grunnlag for.

– Vi mener at hele beslutningen må bli tatt opp på nytt. Den erfaringsbaserte kunnskapen vi har med å flytte store militære innstallsjoner er at når vi skal gjøre sluttregninga, så har det blitt dyrere. Her har vi fått veldig klare indisier på at det kommer til å skje, sier Slagsvold Vedum.

Innbyggerne på Andøya samles for å bevare flystasjonen

Innbyggere i Andøy har kjempet en lang kamp for å bevare flystasjonen i kommunen. I fjor november i fjor fikk de beskjeden de fryktet aller mest.

Foto: John Inge Johansen / NRK