Hopp til innhold

Er redd 12-timersvakter i sykepleien skal gå på helsa løs

Sykepleiere som er på jobb halve døgnet, kan ende opp med å bli utbrente, advarer Fagforbundet. Men ordningen får støtte fra forsker.

Fagforbundet holder presseseminar om tariffoppgjøret.

Mette Nord er leder i Fagforbundet. De er bekymret for at sykepleiere som Kristin Gundersen, skal slite seg ut før de når pensjonsalder.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Mandag skriver NRK om sykepleier Kristin Gundersen som heller vil jobbe 12,5-timersvakter i helgene enn å måtte jobbe oftere helg.

Sykepleierforeningen er positive til løsningen, så lenge det baserer seg på frivillighet.

Fagforbundet, som er landets største arbeidstakerorganisasjon med sine 365.000 medlemmer, ser ikke like positivt på langvakter.

Vi er bekymret for en utvikling der arbeidsbelastningen på kvinnedominerte yrker blir for krevende. Det kan forårsake en større belastning som gjør at man ikke orker å stå i jobb lenge nok, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at sjansen for å gjøre feil øker etter åtte timer på jobb.

Nord frykter også at sykepleiere vil brenne av kruttet for tidlig i yrkeslivet og ikke klare å stå i jobben til pensjonsalder.

– Når man utvider arbeidsdagen med fire og en halv time, så er vi bekymret for at det går utover helsen og at det også kan gå utover sikkerheten for brukerne vi skal være der for, sier Nord.

Kristin Gundersen

Kristin Gundersen er sykepleier i hjemmetjenesten i Bodø. Hun trives godt med 12,5-timersvakter i helgene.

Foto: Bente H. Johansen

Problem i 30 år

Men Gundersen trives godt med langvaktløsningen.

– Før følte jeg at jeg var på jobb hele tiden, sier hjemmesykepleieren.

Helsefag-forsker Kari Ingstad, ved Nord Universitet, mener 12-timersvakter kan være viktig for å få til en heltidskultur og få ned antallet små deltidsstillinger i helsesektoren.

Det er to måter å gjøre dette på, sier Ingstad: Å enten jobbe hyppigere helg, som vil si oftere enn hver tredje helg som i dag. Eller å jobbe lengre helgevakter.

Kari Ingstad

Kari Ingstad, førsteamanuensis ved Nord Universitet, fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Foto: Bent Lindsetmo

Ingstad mener langvakter gir høyere kvalitet og bedre kontinuitet på tjenestene. Brukerne får færre å forholde seg til, og sykepleierne kan enklere legg opp dagen.

– Vi har hatt denne deltidsproblematikken i 30 år, og vi har ikke kommet noen vei fremover, selv om vi er alle enige om at vi skal ha en heltidskultur, sier hun.

Ingstad mener man er nødt til å tenke annerledes og ber kommunene komme på banen.

– Bodø har gått foran, og bare gjennom å vise nye måter å gjøre ting på, og gjerne lykkes og mislykkes, får vi utviklet det til at det blir litt bedre, sier Ingstad.

– Mellomledere må ta sin del av støyten

Fagforbundet tror en annen løsning kan være å fordele helgevaktene til ansatte som ikke normalt jobber helg, som for eksempel mellomledere.

– Ved å få mobilisert den type arbeidskraft til også å jobbe i helger, ville det vært med på å redusere behovet på den enkelte, sier Nord i Fagforbundet.

I tillegg må arbeidsgivere sikre at folk jobber i fulle stillinger, sier hun.

Etter 30 år med uenighet om turnusordningen i sykepleien er Nord klar.

– Nå må man ta noen grep, og så må helgearbeidet fordeles på en god og rettferdig måte på alle, så tror jeg vi er i mål, sier forbundslederen.

Kristin Gundersen

Gundersen jobber lengre vakter enn før, men til gjengjeld får hun en ekstra frihelg i måneden. – Det gjør det hele verdt det, sier Gundersen.

Foto: Bente H. Johansen / NRK