Kristin jobber over 12 timer for å få færre helgevakter

Sykepleier Kirstin Gundersen er på jobb over halve døgnet i helgene, i bytte mot én mindre helgevakt og mer lønn. Sykepleierforbundet er positiv til de lange vaktene.

Kristin Gundersen

Kristin Gundersen er sykepleier i hjemmetjenesten i Bodø, og trives godt med 12,5-timersvakter i helgene.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Rundt omkring i landet foregår det flere pilotprosjekter med lengre helgevakter i sykepleien.

I Bodø kommune har prosjektperioden vart lengst. Kristin Gundersen er en av sykepleierne i hjemmetjenesten som deltar i pilotprosjektet.

De nye vaktene innebærer at hun jobber 12,5-timersskift i helgene. Til gjengjeld får hun én mindre helgevakt i måneden samt litt høyere lønn.

– Jeg synes det er veldig greit, for da får jeg en ekstra frihelg. Lønnsøkningen er også et pluss, men det var helgene som var viktigst. Før følte jeg at jeg var på jobb hele tiden, sier Gundersen.

I tillegg til hjemmetjenesten i Bodø deltar også Sølvsuper helse- og velferdssenter og de nye omsorgsboligene på Vollssletta i det nye prosjektet.

Kristin Gundersen

Gundersen jobber lengre vakter enn før, men til gjengjeld får hun en ekstra frihelg i måneden. – Det gjør det hele verd det, sier Gundersen.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Viktig at det er frivillig

Kommunaldirektør Ingunn Lie Mosti forteller at flere har positive erfaringer med de lange vaktene, og kommunen har forlenget prosjektperioden.

Også Sykepleierforbundet er positive til de lange vaktene, så lenge det legges opp til valgfrihet blant de ansatte.

– Det er ikke alle som klarer det. Noen må ta hensyn til familie eller egen helse. Derfor er det viktig at dette er på frivillig basis, sier hovedtillitsvalgt i Sykepleierforbundet i Bodø, Anders Sarassen.

Anders Sarassen

Anders Sarassen fra Sykepleierforbundet mener det er viktig at sykepleierne selv kan velge om de ønsker de lange vaktene.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Han forteller at det er viktig at turnusene ikke går ut over helsa til de ansatte, og at dette er en turnus som kan vurderes for dem som ønsker det.

Erfaringene av prosjektet så langt har vært noe delt, men stort sett bra. For å realisere prosjektet og få de nye vaktene til å gå opp, måtte Bodø kommune bidra med 25 millioner kroner ekstra.

Dette er penger kommunaldirektør Mosti tror kan hentes inn igjen.

– Vi kjøper oss flere helgetimer og det har selvfølgelig en kostnad, men vi håper og tror at med redusert sykefravær og større tilfredshet, så skal vi hente inn igjen store deler av disse kostnadene i vikarbudsjettene.

Anbefaler ordningen til andre kommuner

Etter at prosjektet startet opp har trivselen blant både brukere og ansatte økt. Sykefraværet har i tillegg gått ned, og Mosti sier hun anbefaler ordningen videre til andre kommuner.

Ingunn Lie Mosti

Ingunn Lie Mosti er positiv til det nye prosjektet.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– De kommunene som klarer å bygge opp stillingene slik at folk får en full stilling og en lønn man kan leve av, vil definitivt være de mest konkurransedyktige på området, sier hun.

Også sykepleier Kristin Gundersen trives bedre i jobben etter at hun begynte med de nye vaktene.

– Det blir litt tungt, men det er jo verd det. Jeg trives veldig godt, og egentlig enda bedre etter at de begynte med langvaktene, sier hun.