Normal

– Må ikke se seg blind på tall

Helse Nord åpner for å beholde akuttberedskap i Lofoten og Narvik, selv om helseministeren foreslår å legge det ned.

Lars Vorland, direktør i Helse Nord

Lars Vorland sier Helse Nord vil selv utrede konsekvensene av å legge ned akuttberedskap i Lofoten og Narvik

Foto: Barbro Andersen / NRK

–Vi har bestemt oss for selv å utrede denne planen og se på hvilke konsekvensene den vil få for regionen, sier Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord.

I dag la helseminister Bent Høie (H) fram nasjonal helse- og sykehusplan. Han foreslår blant annet å legge ned døgnbemanning i akuttkirurgi ved sykehusene i Gravdal i Lofoten og i Narvik.

En viktig årsak er at ministeren mener de to sykehusene har for lavt befolkningsgrunnlag. Planen skal nå behandles i Stortinget.

– Blir første steg mot nedleggelse

– Det er viktig at man ikke ser seg blind på tall og nedslagsområdet. Man må se på geografi og hvordan folk bor. Man må se på hvor langt det blir til nærmeste sykehus hvis tilbud blir lagt, sier Vorland.

– Vi vil undersøke om vi har gode nok prehospitale tjenester, det vil si de ulike ambulansetjenestene, og om det er behov for å styrke disse hvis akuttilbud blir lagt ned, fortsetter han.

På rådhuset i Vestvågøyer de skuffet over at helseministeren foreslår å fjerne døgnbemanningen i akuttkirurgi ved sykehuset i Gravdal.

– Vi må begrunne at vi er et øysamfunn ute i havet, med de utfordringene vi har med vær og vind. Dette er redningsplanken vår, sier Remi Solberg (Ap), ordfører i Vestvågøy kommune.

Remi Solberg

Remi Solberg, ordfører i Vestvågøy

Foto: John Inge Johansen / NRK

Han frykter for framtida til sykehuset dersom helseministerens forslag går igjennom.

– Dette er første steg på veien mot å legge ned sykehuset i Lofoten. Vi har allerede i dag problemer med å rekruttere personell. Forslaget til ministeren vil gjøre det enda vanskeligere, mener ordføren.

Nytt sykehus på Helgeland blir ikke berørt

Vorland sier det ikke er gitt at Helse Nord vil gjøre som ministeren ønsker, selv om forslaget får flertall i Stortinget.

– Hvis det blir som i forslaget er det opp til regionene. Så vil vi se på om vi ønsker å løse situasjonen slik ministeren foreslår, eller om vi foretrekker å gjøre det en annen måte.

Planen som helseministeren la frem i dag, får ikke konsekvenser for arbeidet med å samlokalisere sykehusene i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen til ett sykehus.

– Det vi gjør på Helgeland er helt i tråd med det ministeren anbefaler, sånn sett har Helgeland vært forut for sin tid, sier Lars Vorland.

– Jevnt over er dette en god plan, og det er på høy tid at vi får en samlet diskusjon om sykehusstrukturen, sier han.