Ap: – Høie har tatt til vettet

Torgeir Micaelsen (Ap) mener fremleggelsen av sykehusplanen viser at Bent Høie har tatt til vettet, fordi det nå bare er nevnt fem sykehus som kan miste tilbudet med akuttkirurgi.

Torgeir Micaelsen

HAR FORTSATT SPØRSMÅL: Men Torgeir Micaelsen forteller at sykehusplanen ble bedre enn først fryktet.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Det var sykehustalen i januar som startet alt bråket. Da presenterte Høie en plan der halvparten av sykehusene kunne miste akuttkirurgi. Nå er det snakk om kanskje fem, sier Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet.

På en pressekonferanse på Ringerike sykehus presenterte helseminister Bent Høie en nasjonal helse- og sykehusplan. I planen nevnes et scenario der fem sykehus kan miste akuttkirurgien. Det er Volda, Narvik, Lofoten, Stord og Flekkefjord.

Minst 60.000

Bent Høie

LA FRAM PLAN: Bent Høie understreker at ingen sykehus skal legges ned.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

Men fram mot fredagens fremleggelse gikk debatten kun på at befolkningsgrunnlaget skulle være førende for hvilke sykehus som skulle miste akuttkirurgien. Utgangspunktet til Høie var et grunnlag på minst 60- 80.000 mennesker.

I framleggelsen var han tydelig på at også transport, geografisk tilgjengelighet og andre variabler også må være med. Dermed er det kun fem sykehus som kan miste akuttkirurgien.

– Høie har tatt til vettet og blitt realitetsorientert, men det har skapt mye utrygghet og usikkerhet, mener Micaelsen.

Arbeiderpartiet er åpne for å støtte flere av de forslagene som kommer i Høies plan.

– Vi skal samarbeide om det vi er enige i, men vi gir ingen blankofullmakt. Det er også en rekke ubesvarte spørsmål, mener Micaelsen.

– Så Arbeiderpartiet kan gå med på at disse fem sykehusene mister akuttkirurgien?

– I vår tid i regjering måtte vi ty til tøffe omstillinger. Det kan være nødvendig med endringer.

– Kan føre til nedleggelse

Kjersti Toppe

STERKT UENIG: Kjersti Toppe (SP) mener Høie bommer totalt.

Foto: Anne Lognvik / NRK

I Senterpartiet er stemningen en helt annen Partiet reagerer spesielt på forslaget om å fjerne akuttkirurgi fra enkelte sykehus.

– Senterpartiet mener at sykehus må ha basiskompetanse i både kirurgi, medisin, anestesi i tillegg til røntgen og laboratorietjenester. Høie bommer totalt på det faglige med sine eksempler fra kirurgien, sier nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe (Sp).

– Det avanserte er i dag allerede sentralisert og spesialisert, det er det ikke noen uenighet om. Høie skyver dette foran seg og svekker dermed fagmiljø, utdanning og rekruttering ved de mindre sykehusene. På sikt betyr det nedleggelser, fortsetter Toppe.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger