– Vi mister bærebjelken i lokalsykehuset

Helseministeren foreslår å fjerne døgnbemanning i Lofoten og Narvik i sitt forslag til sykehusorganisering. Planen møter reaksjoner både på sykehusene og i opposisjonen.

Narvik sykehus

Ansatte ved narvik sykehus følger med på Bent Høies fremleggelse.

Foto: Ola Helness / NRK

– Hvis vi mister døgnvakt i generell kirurgi mister vi bærebjelken for sykehuset. Det er selve definisjonen for et lokalsykehus å ha kirugisk beredskap, sier Jan Ole Frantzen, røntgenlege ved Narvik sykehus.

Frantzen

Jan Ole Frantzen, røntgenlege ved Narvik sykehus.

Foto: Ola Helness / NRK

I dag legger Helseministeren fram forslaget til nasjonal plan for helse og sykehusen. Han skisserer to forslag til fremtidig organisering.

– For mange sykehus har akutt-tilbud

I det første scenarioet, som er regjeringens forslag, fem sykehus imidlertid miste døgnbemanningen. Dette gjelder Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord.

Regjeringen foreslår at Harstad sykehus fortsetter med akutt kirurgi og bli stort akuttsykehus. Narvik sykehus på sin side blir akuttsykehus med akutt indremedisin, anestesi og planlagt kirurgi, men uten døgnvakt i generell kirurgi.

I Vesterålen og Lofoten skjer det samme. Stokmarknes sykehus fortsetter med akutt kirurgi og blir stort akuttsykehus, mens Gravdal i Lofoten får samme status som Narvik og mister sin døgnvakt i generell kirurgi.

Stokmarknes sykehus

Ansatte ved Stokmarknes sykehus følger fremleggelsen.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– For mange sykehus i Norge har akutt-tilbud. Alt dette har vi vel dokumentert, og det er utredet gang på gang. Men det er ikke trukket noen konklusjoner tidligere på hva man skal gjøre med det, sier Bent Høie.

Her er hovedpunktene i sykehusplanen.

Regjeringen ønsker at små og store sykehus skal ha ulike roller og oppgaver, men kravene til kvalitet skal være de samme. Målet er at sykehusene skal arbeide i team slik at pasienten får den beste behandlingen av kompetent personell uansett hvor de bor.

– Vi har visst hva som skulle komme. Høie har vært rederlig i prosessen, og har signalisert hva som skal komme, sier Frantzen.

Les også: – Jeg oppfatter Høie som en god gutt, men jeg er likevel bekymret

Stortinget avgjør

De fem sykehusene kan også miste hele akuttfunksjonen hvis scenario to blir en realitet. I scenario to vil totalt 10 sykehus miste sin akuttfunksjon. I tillegg til de fem sykehusene i scenario 1, innebærer dette Odda, Lærdal, Nordfjord, Kongsberg og Elverum.

Narvik sykehus

Narvik sykehus kan miste akuttkirurgi.

Foto: Ola Helness / NRK

– Helse Nord har vært gode på å legge til rette for gode traumemottak. Til forskjell fra Nordfjordeid og Lærdal har vi i Narvik en velfungerende kirurgisk aktivitet og traumemottak. Det bør vi fortsette med og utvikle, sier sykehusforkjemper og overlege i Narvik, Sverre Håkon Evju.

Planen skal nå opp i Stortinget. Senterpartiet mener at Høies plan ikke svarer på utfordringene som er i norsk spesialisthelsetjeneste.

– Planen legger opp til en historisk sentralisering av norske sykehus og akuttberedskap. Høies plan er et angrep på velferdsstaten og lik rett til helse uansett hvor man bor, sier nestleder i Helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe (Sp).

Kjersti Toppe, Senterpartiet

Kjersti Toppe, Senterpartiet

Foto: Stortinget

Forslaget om at sykehus må minst ha befolkningsgrunnlag på 60 000 ‑ 80 000 for å ha akuttkirurgi er noe av det Toppe reagerer aller sterkest på.

I Narvik sier Frantzen at de vil kjempe mot regjeringens forslag.

– Dette er bare et forslag til Stortinget. Vi tror og håper at Stortinget vil se at det er behov for velfungerende lokalsykehus, når vi har fått frem våre argumenter, sier han.

Her kan du lese hele Nasjonal plan for helse og sykehusene.