Hopp til innhold

To barn døde – politiet starter etterforsking av sykehuset i Mo i Rana

Politiet etterforsker to saker ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana etter at en nyfødt og en toåring døde. De har fått bistand fra barnevoldsavsnittet i Kripos.

Helgelandssykehuset Rana.

Det var i juni og august i fjor at politiet mottok to anmeldelser om to sykehusdødsfall der de avdøde var små barn.

Foto: Frank Nygård / NRK

Sakene sees i sammenheng fordi de har flere likhetstrekk, og dødsfallene ligger nært opp mot hverandre i tid.

Det sier politiadvokat Hedda Hovda Skaug i Nordland politidistrikt.

– Likhetstrekkene er at begge sakene gjelder små barn, og det har skjedd feil i det innledende behandlingsløpet av barna som har medvirket til at de ikke har fått riktig diagnose, sier hun til NRK.

Det var i juni og august i 2023 at politiet mottok to anmeldelser om to sykehusdødsfall der de avdøde var små barn.

Det ene barnet som døde, skulle snart fylle to år.

Det andre var to dager gammelt før det døde.

– Politiet mener det foreligger rimelig grunn til å undersøke om den helsehjelpen barna har fått i begge disse tilfellene avviker fra det som er forsvarlig i en slik grad at det kan føre til straffansvar, sier Skaug.

Det var Helgelands Blad som skrev om saken først.

Politiet er i innledende fase av etterforskninga og jobber nå med å gå igjennom dokumentasjon.

Les også Legene trodde Emine (11) hadde omgangssyke. Virkeligheten var en helt annen

tettere på jente i respirator med kosedyr på brystkassa

Fått bistand fra Kripos

– Hva er det som gjør denne saken så alvorlig?

– Det er det tragiske utfallet begge disse sakene har hatt. Og den enorme belastningen det har vært for pårørende, men også for helsepersonellet som har vært involvert i behandlingen av barna, sier Skaug.

Etterforskninga er ikke rettet mot enkeltpersoner, men mot Helgelandssykehuset som helseforetak, opplyser hun.

Sakene etterforskes som mulig brudd på helsepersonelloven.

Grunnen til at det tok nesten ett år før det ble startet etterforsking er fordi i slike saker søker politiet råd hos Statsforvalteren.

– I tillegg så har politiet i etterkant av uttalelsen gjort en selvstendig vurdering om at det bør iverksettes etterforsking. I den forbindelse ble det i en av sakene hentet inn bistand fra barnevoldsavsnittet i Kripos. Derfor har denne prosessen tatt tid.

Helgelandssykehuset, Mo i Rana

Politiet etterforsker to saker ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana etter at en nyfødt og en 2-åring døde.

Foto: Frank Nygård / NRK

Bistandsadvokat Nina Lunde sier de etterlatte ikke ønsker å kommentere saken utover det at de imøteser politiet sin etterforskning, og den undersøkelsen politiet skal gjøre.

Vanligvis høy terskel

Det ene dødsfallet skjedde 15. juni 2023, ifølge Helgelands Blad.

Et nyfødt barn døde kort tid etter fødsel, og Statsforvalteren i Nordland har konkludert med at barnet ikke fikk forsvarlig helsehjelp.

– En alvorlig tilstand hos barnet ble oversett og burde ha blitt oppdaget på et tidligere tidspunkt, sa medisinsk direktør Hege Harboe-Sjåvik ved Helgelandssykehuset etter konklusjonen fra Statsforvalteren.

Dødsfallet førte også til at Statens helsetilsyn opprettet tilsynssak mot Helgelandssykehuset.

Les også Mener spesielt fenomen er grunn til at folk sier nei til organdonasjon

Leger, operasjon, organdonasjon

I etterkant av dette dødsfallet, ba Nordland politidistrikt om råd fra Statsforvalteren om etterforskning burde bli satt i gang eller ikke.

Ifølge Helgelands Blad mente Statsforvalteren at de ikke burde etterforske saken.

– Vi har i denne vurderingen særlig vektlagt at denne saken er fulgt opp gjennom tilsyn og Helgelandssykehuset er bedt om å sørge for systemer som vil redusere risikoen for lignende hendelser, står det i svaret fra Statsforvalteren gjengitt av avisa.

Nå gjør politiet det likevel.

Ifølge politiadvokat Skaug har politiet en selvstendig plikt til å vurdere om det er rimelig grunn til å etterforske, selv om det vanligvis er høy terskel for å straffeforfølge helsepersonell og helseforetak etter brudd på helsepersonelloven.

– Etter ei nærmere vurdering har politiet funnet at det er rimelig grunn til å etterforske disse sakene, sier Skaug til NRK.

Les også Fikk ikke krisehjelp da Lill Mari (51) døde brått under trening: – Sa det ikke var «krise nok»

Nathalie Andreassen og pappa står i stua, ser ut av vinduet, tulipaner i forgrunnen

Helgelandssykehuset: – Fikk muntlig beskjed

Helgelandssykehuset opplyser i en pressemelding om at de har fått muntlig beskjed fra politiet etterforskningen av de to to dødsfallene.

Det ene har vært gjort kjent i media tidligere, i forbindelse med at Statsforvalteren konkluderte i sin saksbehandling. Den andre saken er fortsatt til behandling hos tilsynsmyndighetene, sier Hege Harboe-Sjåvik, medisinsk direktør ved sykehuset.

Og legger til:

I begge tilfellene har Helgelandssykehuset meldt inn sakene til tilsynsmyndighet, gjennomført hendelsesanalyser, hatt kontakt med pårørende og fulgt opp våre egne ansatte. Vi har sørget for at sakene ble meldt til politiet.

Les også Benedikte (21) knakk foten under praksis: Må vente eit år for å fortsette studia

Benedikte Fjellheim. En ung dame med brunt hår og briller ser i kamera.

Videre skriver hun at sykehuset vil etterkomme de behov som politiet måtte ha i sin etterforskning.

Vi er opptatt av at pårørende blir orientert og har fått bekreftet av politiet at dette er ivaretatt. Helgelandssykehuset jobber i dag med å få informert internt om det vi vet så langt, skriver Harboe-Sjåvik.