– Kritisk for Norge at Ap vraker Lofot-olje

– Fredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil koste samfunnet dyrt, advarer oljetopp Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass. Men en oljeekspert er ikke enig.

Karl Erik Schjøtt-Pedersen

– BRUDD: – Nei til konsekvensutredning av Lofoten er et brudd med et grunnleggende prinsipp for norsk oljepolitikk, som bygger på at oljen vi har utenfor kysten skal forvaltes med fakta og kunnskap, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Her sammen med kollega Bjørn Harald Martinsen i Norsk olje og gass.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

Sjefen for oljelobbyen i Norge har tidligere vært finansminister, fiskeriminister og statsråd ved statsministerens kontor for Arbeiderpartiet. De siste ukene har han registrert at den ene etter den andre av sine tidligere partikolleger har snudd fra ja til til nei i spørsmålet om de omstridte områdene utenfor Lofoten og Vesterålen skal konsekvensutredes.

Det synes han er trist.

Oljeboring i Nord Nordland VI, VII og Troms II

Havområdene som er delt inn i kategoriene Nordland VI, Nordland VII og Troms II, strekker seg fra sør for Røst i Lofoten, og nordover til nordsiden av Senja i Troms.

Foto: Grafikk / NRK

– Norge som nasjon vil tape betydelige inntekter, som vi kunne brukt på å finansiere fremtidens velferd. Nordland vil også tape arbeidsplasser, som kunne bidratt til et variert næringsliv, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass.

I januar ble det klart at den sittende regjeringen skyver en konsekvensutredning fram fire nye år. I dag ble det kjent at lederen av Nordland Ap gir opp kampen om oljeutvinning. Fra før sier 9 av 11 Ap-lag i Nordland sier nå nei til konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen.

– Trist for Nord-Norge

A surfer rides a wave on March 10, 2018 in Unstad, northern Norway, Lofoten islands

Lofoten er kjent for å huse verdens største torskebestand om vintren og den unike naturen.

Foto: Olivier Morin / AFP

Dersom Ap ender opp med å si nei til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja vil det ikke lenger være flertall på Stortinget.

Det vil kunne få alvorlige konsekvenser for oljeindustrien i Norge, ifølge Schjøtt-Pedersen.

– Uten aktivitet utenfor Nordland og Troms vil oljeselskapene flytte sine investeringer til andre områder, og skape utvikling der. Det som er trist med det er at man ikke får den aktiviteten, arbeidsplassene og inntektene som kunne vært skapt.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Kritikerne mener at oljenæringa har seg selv å takke for at de nå mister støtte i oljesaken, ved å ikke sørge for ringvirkninger. Det avviser Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. – Det kan ikke komme ringvirkninger før det blir oljeaktivitet.

Foto: Svend Even Hærra / NRK

Undersøkelser fra Oljedirektoratet viser at det kan finnes 1,3 milliarder fat med oljeekvivalenter i Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Det vil gi oljefondet fire milliarder mer i året, og tilsvarer drøyt 750 kroner ekstra per innbygger.

Årsaken til at norsk oljenæring er spesielt hissig på Lofoten er at grunnforholdene er kjent og feltene vil være enkle å drive.

– Det ligger nært land og eksisterende gassrør. Vi vet med stor sikkerhet at her er det store inntekter for landet vårt. Forskning har slått entydig fast at det ikke er risiko for torskebestanden, sier han.

Olje- og energiminister, Terje Søviknes, synes også det er trist at Ap kan ende opp med å snu.

– Det er trist for det ligger store potensielle verdier for AS Norge i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det vil kunne gi store lokale og regionale ringvirkninger i form av arbeidsplasser og økte skatteinntekter.

– Viktigere for næringen enn nasjonen

Men ifølge Klaus Mohn, som er professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger og Statoils tidligere sjeføkonom, er det ikke kritisk for nasjonen om oljen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja får ligge i fred.

Klaus Mohn

Klaus Mohn forteller at Nordland VI er det mest attraktive området for olje- og gassnæringen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Dette er mye viktigere for olje- og gassnæringen, enn for Norge som helhet. For Norge som nasjon, har ikke dette så enormt stor betydning.

Han forteller videre at områdene er viktig for oljeselskapene fordi de befinner seg i en situasjon hvor lete og utviklingsmulighetene på norsk sokkel er i ferd med å tømmes.

– Dersom det åpnes for olje- og gassvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja, vil aktiviteten kunne opprettholdes lenger, og vi vil få et langsommere fall på 2020-tallet enn vi ellers ville fått, forklarer Mohn til NRK.

Sist uke overrasket Arbeiderpartiet Bodø mange da de valgte å snu om Lofoten-olje. Ap-leder Jonas Gahr Støre, bekreftet etter offentliggjøringen til Ap Bodø, at han er åpen for å starte en ny oljedebatt.

Den debatten er Karl Eirik Schjøtt-Pedersen klar for. Til tross for at det allerede finnes 90 rapporter om Lofoten og Vesterålen, mener han at en konsekvensutredning må ligge til grunn for en best mulig debatt.

– Vi sier ikke at vi skal begynne å bore. Men det haster å få gjort de undersøkelsene som er nødvendig for å se om det er grunnlag for aktivitet, sier han.

Oljemotstand

Oljedebatten har skapt et stort engasjement fra folk som er for, og imot oljevirksomhet i området.

Foto: Nina Birgitte Einem / NRK