Støre ønsker ny oljedebatt velkommen etter Bodø-nei

Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) går imot Arbeiderpartiets landsmøtevedtak om å åpne områdene sør for Lofoten for konsekvensutredning. AP-leder Jonas Gahr Støre står fremdeles på sentralledelsens innstilling.

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre besøker AUF-leiren på Utøya.

Jonas Gahr Støre sier at oljedebatten vil tas innad i partiet, og at en eventuell endring i partiets politikk vil gjøres på landsmøtet. her fra Utøya fredag.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg har lenge vært en av dem som har argumentert for konsekvensutredning av Nordland VI, men sammen med gruppeleder Morten Melå i Nordland Arbeiderparti har vi konkludert med at det er på tide at vi snur, sier ordfører i Bodø, Ida Pinnerød.

Ida Pinnerød

Ida Pinnerød, ordfører i Bodø (Ap)

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Bodø Arbeiderparti vil ta denne debatten i et medlemsmøte i forbindelse med programarbeid.

Partilederen svarer

Fredag melder NTB at Støre ikke har noe imot en oljedebatt innad partiet - selv om det kan ende opp med et nei til oljeutvinning utenfor Lofoten.

– Den utviklingen du beskriver peker i én retning, så må de i partiet som har et annet syn, møte det i debatten. Partiets politikk utformes gjennom debatt, vedtak i partilag og fylkeslag og ender opp med vedtak på landsmøtet, sier Støre til Aftenposten.

Samtidig som han ønsker debatten velkommen, står han fortsatt på formuleringene i partiprogrammet til Ap, som tror på delvis vern og at deler skal konsekvensutredes.

– Vedtaket i Bodø Ap om vern er viktig, fordi det kommer fra landsdelen selv. Dersom det skal være oljeaktivitet i disse områdene, må miljøkravene være strenge, sier han til Aftenposten.

På tide å tenke nytt

Pinnerød mener det er urealistisk å få vedtaket gjennomført uansett hvem som styrer landet, og sier debatten har stått i veien for andre viktige diskusjoner for lenge. Nå burde den legges bort.

– La oss heller snakke om hvordan vi skal forvalte disse fantastiske områdene på en bærekraftig måte for fremtiden hvor de fornybare ressursene prioriteres. Vi bør helle rette fokuset mot fiskeri og havbruk, sier hun.

Tor-Arne Andreassen

Ordfører Tor-Arne Andreassen er glad for at Pinnerød har skiftet mening.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Ordfører i Røst kommune Tor-Arne Andreassen (AP), er glad for at Pinnerød har skiftet mening.

– Helt ærlig så var det på tide. Det har vært stor uenighet etter at dette kom opp ved forrige valg, og jeg sa tydelig ifra til partiet at vi ikke var enige. Vi kommer sannsynligvis til å ha oljeaktivitet langs norskekysten i lang tid. La den lille biten som er igjen være i fred.

Nå tror og håper han at motstand fra kommunene i Lofoten og Nordland kan være med å snu vedtaket på neste landsmøte.

Røst

Røst kommune har vært imot konsekvensutredning fra starten av.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Natur og Ungdom jubler

Natur og Ungdom har lenge jobbet mot konsekvensutredningen sammen med AUF, og Ida Pinnerød bekrefter at ungdommens engasjement har vært med på å endre hennes mening om saken.

– Vi har mange kloke ungdommer i AUF som argumenterer godt, sier hun.

Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom

–Nå virker det endelig som at grasrota i Arbeiderpartiet verdsetter fornybare arbeidsplasser over kjappe penger og ødelagt natur.

Foto: Anna Birkeland Olderud / Natur og Ungdom

Nå jubler miljøbevegelsen over vedtaket og håper på flere seiere.

– Bodø Arbeiderparti viser at de setter fisken og fremtida over kortsiktig profitt fra miljøskadelig olje. Nå håper vi at Nordland vil gjøre det samme når de har sitt årsmøte i april, og at partiet nasjonalt snur på landsmøtet til neste år, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.

Tidligere i år sa også Sortland Arbeiderparti nei, som førte Arbeiderparti-lokallag i Vesterålen. I Lofoten er alle Arbeiderparti-lokallagene imot utredning.

Nok et steg mot vern av LoVeSe

Dette betyr ikke nødvendigvis at spikern er satt i kista for utredning av olje i Lofoten VI og LoVeSe, men politisk kommentator Stein Sneve fra Avisa Nordland forteller at dette er et skritt nærmere fredning.

Politisk kommentator Stein Sneve

Stein Sneve, politisk kommentator i AN.

Foto: Vilde Bratland Erikstad/NRK

– Høyre og FrP er fremdeles for konsekvensutredning og Arbeiderpartiet er litt på vippen. Innad i pariet er man delt, men nå er det et økende press på å si nei.

Sneve sier det er overraskende at Bodø Arbeiderparti nå snur, men ikke helt uventet. Flere partilag innad partiet i Nordland har snudd de siste årene.

Han tror Arbeiderpartiet ender opp med å være imot oljeaktivitet i feltene på landsmøtet til våren.

– Da er nok løpet kjørt for oljeaktivitet i LoVeSe, i hvert fall på kort sikt, sier han.