Hopp til innhold

På 12 år har forskerne skrevet over 90 rapporter om Lofoten og Vesterålen

– Jeg er så vanvittig lei av å høre at vi trenger mer kunnskap, sier Silje Lundberg i Naturvernforbundet.

Byger i Lofoten

OLJEUTVINNING ELLER IKKE? Politikerne er delt i spørsmålet og har bestilt en rekke rapporter som ser på ulike konsekvenser ved oljevirksomhet i disse områdene.

Foto: Eirin Egghjem / Privat

Spørsmålet om oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja har i mange år preget norsk debatt. Politikerne er delt i spørsmålet og har bestilt en rekke rapporter som ser på ulike scenarioer ved en oljeutvinning i disse områdene.

På tolv år er det til nå skrevet over nitti rapporter som omhandler tema som er relevant for spørsmålet om utvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. De er skrevet av tunge fagmiljøer som blant andre Norut, Sintef, Norsk polarinstitutt, Havforskningsinstituttet, Petroleumstilsynet og Det norske Veritas, og omhandler blant annet spørsmål om konsekvenser for miljø, fiskeri, sjøfugler, næringsliv, sysselsetting og reiseliv, samt utslippsanalyser, riskoberegninger og utredninger av verdifulle områder.

– Jeg er så vanvittig lei av å høre at vi trenger mer kunnskap, sier Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

93 rapporter og analyser på 12 år

Silje Lundberg

NOK KUNNSKAP: Silje Lundberg i Naturvernforbundet mener det ikke er med igjen å utrede når det kommer til spørsmålet om oljeutvinning.

Foto: Jo Straube

Det var hun som først la ut listen over rapportene på sin Facebookstatus. NRK har gjennomgått lista og funnet fram til de ulike rapportene vi mener er relevante. Noen av rapportene er såkalte arbeidsrapporter, som senere har blitt brukt i store samlerapporter. Samlerapportene er ikke tatt med her (se listen under)

– Denne lista viser at vi har et utrolig stort kunnskapsgrunnlag når det gjelder utvinning i disse områdene. Da er det bare tull at vi trenger en konsekvensutredning. De som argumenterer med at vi trenger med kunnskap, har en ganske solid lesejobb foran seg.

Fredningen går snart ut

Spørsmålet om en konsekvensutredning har vært lagt død de siste årene, som følge av regjeringspartienes løfte overfor Krf og Venstre.

Neste høst utløper derimot avtalen og det har fått debatten til å blusse opp igjen. Senest dreide det seg om LO, der spørsmålet splitter fagbevegelsen. I nord har også et klart flertall av de lokale ordførerne gitt tydelig beskjed om at de krever en konsekvensutredning så snart fredningsavtalen går ut.

– Motstridende

Stortingsrepresentant for Høyre, Margunn Ebbesen, er blant tilhengerne av en konsekvensutredning. Hun lar seg ikke overbevise av den store bunken med rapporter om Lofoten og Vesterålen.

Margunn Ebbesen

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (Høyre)mener vi fortsatt mangler et endelig svar på om oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen er en god idé.

– Flere av av disse rapportene er motstridende. Derfor ønsker jeg en endelig konsekvensutredning som en gang for alle kan si om oljeutvinning i disse områdene er forenelig med blant annet fiskeriene.

Motstanderne av en konsekvensutredning mener det er første skritt på veien mot en åpning?

– Det er feil. Mange setter likhetstegn mellom en konsekvensutredning og åpning, men det er det ikke. Vi trenger å få klarhet i en del spørsmål og når den utredningen ligger på bordet, kan vi ta en politisk beslutning.

– Hva er det vi ikke vet, som kan komme fram i en konsekvensutredning?

– Blant annet har teknologien kommet lengre i løpet av de siste ti årene. Det kan ha betydning for kunnskapsgrunnlaget.