Hopp til innhold

Volda må kjempe for akuttilbudet

Akuttfunksjonene ved sjukehuset i Volda blir ikke fredet gjennom den nye Nasjonal helse- og sykehusplan som ble lagt frem i dag.

Volda Sjukehus

Ingen fredning av akutttilbudet i Volda.

Foto: Remi Sagen / NRK

Det er partiene Venstre, Høyre og Frp som i dag presenterte sin felles plan for en ny nasjonal helse og sjukehusplan.

Partiene slår fast at ingen sjukehus skal legges ned, men at det blir opp til helseforetakene selv å vurdere innholdet i sjukehusene. Det betyr at Volda sjukehus ikke får noen garantier for at akutttilbudet blir opprettholdt i fremtiden.

Nå blir det opp til styret i Helse Møre og Romsdal å bestemme om Volda skal ha akuttkirurgi eller ikke.

Høyre, Frp og V har inntil videre ikke slått fast at akuttkirurgien ved sykehusene i Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord skal fjernes. – Sykehusene med akuttkirurgiske tilbud, vil fortsatt ha det der det er nødvendig, sier Lone Kjølsrud (Frp)

AP og Krf skeptisk

Torgeir Michaelsen

Planen til helseminister Bent Høie (H) er langt på veg avvist av stortingsflertallet, mener Aps helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen.

Foto: Raymond Dalen / NRK

Planen til helseminister Bent Høie (H) er langt på veg avvist av stortingsflertallet, mener Aps helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen.

– Vi kan ikke uten videre gå god for den avtalen de tre partia nå har gjort. Vi har lagt frem vårt eget opplegg, og det er vårt svar på planen til Høie, sier Micaelsen til NTB.

Men AP vil likevel støtte flere av punkta i avtalen.

– Vi er tilfreds med at Høie-planen om akuttberedskapen, med blant anna ei generell grense på 60.000-80.000 pasientar for at et sjukehus skal beholde akuttkirurgi, nå er avvist av et stortingsflertall der også Høyre er med, sier Michaelsen.