Vil ta lang tid

Ferjesambandet mellom Molde og Vestnes er framleis innstilt. – Vi jobbar med å opprette ei alternativ ferjerute frå Vestnes, men veit ikkje når vi eventuelt får denne på plass, seier Marte Sørø i Statens vegvesen. Det kan ta opp mot fire til fem timar å få reparert ferjekaia i Molde. Sørø seier dei ikkje kan gi eit eksakt tidspunkt på når dei kan opne ferjsambandet, men at dei jobbar med å få den reparert.