NRK Meny
Normal

Vil stoppe sentraliseringa

Arbeiderpartiet i fylket advarer sterkt mot sentraliseringspolitikken som den blå blå regjeringa står for, men må sjøl bli tydeligere.

Tove Lise Torve og Kirsten Skaret

Tove Lise Torve og Kirsten Skaret – to av nordmørsstemmene som argumenterte sterkt mot sentraliseringa.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Spesielt nordmørsstemmene var mange og tydelige på fylkesårsmøtet til Arbeiderpartiet i Molde lørdag mot sentraliseringa som nå skjer i sak etter sak.

Sjukehusstriden og etterdønningene med stengt barneavdeling, forslag om flytting av sokkelansvar fra Kristiansund og trussel om nedlegging Bioforsk på Tingvoll var saker som lå under i den debatten.

Ap utydelig

Men hva mener Arbeiderpartiet både lokalt og nasjonalt om sentraliseringa? Det etterspør mange – spesielt på Nordmøre. Kristiansundspolitikeren Kirsten Skaret etterlyste hva Arbeiderpartiet egentlig mener.

– Vi må tørre å si noe om den rå sentraliseringa som den blå blå regjeringa holder på med, sa Skaget. Vi må mene noe om det er rett å legge ned 50 prosent av sjukehusa i Norge.

(Saken fortsetter under bildet)

Fylkesårsmøtet i AP

Debatten på fylkesårsmøtet viste at Arbeiderpartiet må være tydeligere.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Riktig å ta vekk tryggheten?

– Er det riktig å samle beredskapen og ta vekk tryggheten i hverdagen til folk? Er det riktig at viktige samfunnsavgjørelser skal tas i lukka styrerom? Er det riktig at deler av fylket vårt skal raseres av den blå politikken? Dette må vi tørre å mene noe om, sa Kirsten Skaret.

– Vi blir sjakk matt av høyrebølgen med den påfølgende sentraliseringsbølgen, sa Tove Lise Torve fra Sunndal, som er nominert på andreplass på fylkestinglista. Vi må få ut en del frustrasjon og fortvilelse.

Høyrebølgen skyller innover oss

– Høyrebølgen skyller også innover oss med at vi mister en del viktige funksjoner, sa Torve, som vil at Arbeiderpartiet skal fronte og bruke mer tid på å få fram en alternativ politikk.

Uroen på Nordmøre er ei stor utfordring også for Arbeiderpartiet. Den som tror at mange nordmøringer ser til Trøndelag og bruker det som et slags skremmeskudd – slik er det faktisk ikke, sa Torve. Derfor må fylkespartiet ha klare meninger.

Fylkesordfører Jon Aasen

Arbeiderpartiet er bekymra for tappinga av distrikta, sier Jon Aasen.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Vi merker sentraliseringa veldig godt, sier fylkesordfører Jon Aasen.

Distrikta tappes

– Det heter jo ikke sentralisering og innsparingstiltak. Det heter effektivisering og mer robuste ordninger osv, sier Aasen om Regjeringas versjon av dette. Debatten her viser at årsmøtet til Arbeiderpartiet er bekymra over den tappinga som distrikta opplever på kompetansearbeidsplasser og institusjoner.

– Er Møre og Romsdal Arbeiderparti for utydelige?

– Jeg tror Arbeiderpartiet i fylket er veldig tydelige, men vi etterlyser et tydeligere signal fra Arbeiderpartiet sentralt, fra vår stortingsgruppe og partiledelsen, om at dette er vi imot og vi går i feil retning, sier Jon Aasen.