NRK Meny

Vil oppretthalde Innlandet skole

Rådmann Arne Ingebrigtsen i Kristiansund går inn for at Innlandet skole skal oppretthaldast. Innlandet skole er den minste i Kristiansund, og er ein av fem skular som er foreslått nedlagde i den nye planen for skulestrukturen i kommunen. Nedleggingsforslaget har møtt sterk lokal motstand, og rådmannen seier innspel i høyringsrunden har virka inn på standpunktet hans.

Innlandet skole
Foto: NRK