NRK Meny

Vil oppretthalde Innlandet skole

Rådmann Arne Ingebrigtsen i Kristiansund går inn for at Innlandet skole skal oppretthaldast. Innlandet skole er den minste i Kristiansund, og er ein av fem skular som er foreslått nedlagde i den nye planen for skulestrukturen i kommunen. Nedleggingsforslaget har møtt sterk lokal motstand, og rådmannen seier innspel i høyringsrunden har virka inn på standpunktet hans.

Innlandet skole
Foto: NRK

Siste video/lyd

Sterk auke i transporten av gass med tankbil på strekninga Aure-Kristiansund gjer at ferjepassasjerane ikkje lenger stoler på at dei kjem fram når dei skal. Ordføraren i Aure gir fylkeskommunen skulda.
Far og son måtte begge hoppe på sjøen då ein fritidsbåt starta å brenne utenfor Alnes i Giske i dag tidleg. Politiet skryt av måten dei handla på.
I Molde fryktar trafikantar kaotiske forhold når Frænavegen i dag vart stengt for 6 veker. Årsaka til stenginga er at gamle vassrøyr må skiftast ut. Vegen er gjennomfartsåra til Molde og ein av dei mest trafikkerte.