Vil inngå partnarskap

Ordføraren i Skodje, Dag Olav Tennfjord frå Høgre, meiner det blir viktig for den nye storkommunen Ålesund å inngå eit partnarskap med fylkeskommunen og Statens vegvesen. Han vil også ha med dei andre kommunane i regionen. Eit slikt partnarskap vil blant anna sikre at planane dei lagar er godt forankra i dei ulike miljøa samt gjere Ålesundsregionen sterkare meiner Tennfjord.

Dag Olav Tennfjord
Foto: Trond Vestre / NRK