Vil ikke godta sjøkabel

Fibre AS ønsker å bruke sjøkabel langs kysten fra Bergen til Trondheim. Det er foreslått ilandføring av kabel i Batnfjord, Kristiansund og Aure. Møre og Romsdal Fiskarlag skriver i en høringsuttalelse at de ikke kan godta den foreslåtte plasseringen, skriver Tidens Krav. «Legging av sjøkabel i de aktive fiskeområdene vil legge store begrensninger for utøvelse av fisket, spesielt reketråling. Slik det er foreslått å legge sjøkabelen kan ikke godtas», står det i uttalelsen. Møre og Romsdal Fiskarlag ber om at det kalles inn til et møte i Kristiansund, hvor Fiskeridirektoratet, Seaworks Kabel AS og lokale fiskere også er til stede.