Hopp til innhold

Politidirektøren: – Vil ha ti politidistrikt

Politidirektør Odd Reidar Humlegård avviser at Politidirektoratet har anbefalt at norsk politi skal organiseres i ni distrikter. Han fastholder at POD fortsatt ønsker inntil ti politidistrikt i Norge.

Politiillustrasjon

Fire midtnorske politidistrikter kan i fremtiden bli ett om POD får det som de vil.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Det var nettstedet Politiforum som onsdag morgen presenterte «nyheten» om at POD går inn for ni politidistrikt i Norge. Nå karakteriserer Humlegård oppslaget, som NRK og flere andre brakte videre, som en misforståelse.

– Politidirektoratet har anbefalt Justisdepartementet å etablere inntil ti politidistrikter. Det har vært kjent over lengre tid at dette er vår anbefaling, og dette er ikke endret. Vi har ikke på noe tidspunkt vært mer konkrete enn det, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Kaare Songstad

Kaare Songstad bekrefter overfor Politiforum at POD går inn for at det i fremtiden blir 9 politidistrikter.

Foto: NRK

Odd Børre Evensen

Odd Børre Evensen er lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Østfinnmark.

Foto: Privat
Ellen Katrine Hætta

Ellen Katrine Hætta er politimester i Øst-Finnmark.

Foto: Elvi Rosita Norvang
Jon Steven Hasseldal

Politimesteren på Sunnmøre, Steven Hasseldal, er positiv til den nye organiseringen.

Foto: Hans-Olav Rise / NRK
Politimester Arnstein Nilssen

Politimester Arnstein Nilssen ved Nordmøre og Romsdal politidistrikt mener en slik ordning vil gi sterkere miljø.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Nettstedet Politiformum siterte POD's beredskapsdirektør som bekreftelse på at det riktige tallet var ni. Humlegård persiserer nå at intervjuet med beredskapsdirektør Kaare Songstad handlet om gjennomføringen av stabskurs, og at det blir færre stabskurs enn tidligere fordi den fremtidige organiseringen er uavklart.

Songstad ble sitert på denne måten:

– Det stemmer at vi har anbefalt ni politidistrikter til departementet, sa beredskapsdirektør i POD, Kaare Songstad til Politiforum. Dette sitatet karakteriseres som en misforståelse.

I et oppslag torsdag formiddag fastholder Politiforums redaktør, Ole Martin Mortvedt, at nettstedets opprinnelige versjon er korrekt, og at sitatene av Kaare Songstad var gjennomlest av Songstad selv og godkjent.

– Det er en velkjent taktikk å kritisere budbringeren i et forsøk på å rette fokus bort fra en ubehagelig sak. Det kler ikke politiledelsen å antyde at Politiforum publiserer feilaktige opplysninger, når POD selv har verifisert dem, skriver Mortvedt.

Kurs utløste offentliggjøring

Bakgrunnen for at nettstedet Politiforum presenterte nye tall på anbefalte politidistrikter, var at stabene i politidistriktene i høst skal på kurs ved Politiskolen. Men stabene i distrikt som foreslås sammenslått har ikke fått innkalling til disse kursene, skriver Politiforum. Dette gjelder stabene i Follo politidistrikt, Østfinnmark politidistrikt og Vestfinnmark politidistrikt.

– I begrunnelsen for at stabene i Østfinnmark politidistrikt ikke får gå på kurs i høst, kommer det fram at POD ønsker ni politidistrikter, forteller lokallagsleder i Politiets Fellesforbund (PF) i Østfinnmark, Odd Børre Evensen til Politiforum.

– Sololøp

Evensen mener POD forskutterer avgjørelser som skal tas av regjeringa og Stortinget, når POD stenger ute distrikter fra kurs fordi de ikke er en del av framtidig politistruktur.

– Her kjører POD solo og tar snarveier, i stedet for å være en god modell for distriktene. Det er uheldig, sier Evensen til Politiforum.

Overfor Politiforum bekrefter også politimesteren i Øst-Finnmark, Ellen Katrine Hætta, at hennes distrikt ikke er en del av POD's planer for utviklingen av politiet.

– I begrunnelsen for at vi ikke får delta på stabsutdanninga i høst fremkommer det klart at Østfinnmark og Vest-Finnmark ikke eksisterer på det fremtidige kartet, sier hun.

Ifølge Politiforum ønsker POD å gå for en variant av det som i Politianalysen fikk navnet «mellommodellen».

De 9 politidistriktene

Dette er distriktsinndelingene slik de blir presentert i Politiforum onsdag formiddag. Onsdag ettermiddag presiserte POD at de fremdeles instiller på ti distrikter.

  • Nord-Norge. Her inngår dagens distrikter Troms, Vestfinnmark og Østfinnmark.
  • Nordland. Her inngår Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland.
  • Midt-Norge. Her inngår Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal.
  • Vest. Her inngår Hordaland og Sogn og Fjordane
  • Sørvest. Her inngår Haugaland og Sunnhordland, Rogaland og Agder.
  • Sør-Øst. Her inngår Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Vestfold og Telemark.
  • Innland. Her inngår Hedmark, Gudbrandsdal og Vestoppland.
  • Østland. Her inngår Romerike, Follo og Østfold.
  • Stor-Oslo. Her inngår Oslo og Asker og Bærum.

Fordeler og ulemper

Politimesteren på Sunnmøre, Steven Hasseldal, er glad for at direktoratet vil slå sammen de fire politidistriktene i Møre og Romsdal og Trøndelag til ett.

Hasseldal mener det er mer å tjene på færre politidistrikt.

– Jeg synes det er bra at tallet på politidistrikt har økt noe fra det første forslaget som var seks. Jeg tror det kan være en god balanse for at det ikke skal bli for store avstander, sier han.

Han tror den nye organiseringen vil ha fordeler og ulemper.

– Jeg tror det blir bra i forhold til å bekjempe kriminalitet. Jeg er noe mer usikker på om det kan bli dårligere i forhold til redningstjenestene, sier Hasseldal.

– Nedsiden er at det blir lange avstander, og mindre lokalkunnskap i de kollektive redningstjenesten, fortsetter han.

Positiv

Politimester Arnstein Nilssen ved Nordmøre og Romsdal politidistrikt er svært positiv til direktoratet sitt framlegg om færre politidistrikt her i landet. En ordning som er i tråd med Nilssen sine ønsker for den framtidige organiseringen.

– Dersom dette blir resultatet så mener jeg at det er en fornuftig løsning, sier Nilssen.

Han tror en slik organisering vil være positiv for regionen, og nødvendig for å kunne opparbeide den kompetansen og kvaliteten man vil trenge i møte med fremtidens kriminelle.

– Slik som det er i dag så er vi for små. Vi må ha et sterkere og større miljø. Det får vi gjennom en slik organisering, sier Nilssen.

– Jeg tror dette vil gi oss et mye sterkere fagmiljø, fortsetter han.

Han mener det viktigste er at politiet er tiltedes der de trengs.

– Vi skal fortsatt ha politi som i dag, bare i større eininger.