Hopp til innhold

Vil fjerne anonyme skoleprøver

Ålesund er en av svært få kommuner i landet som har innført anonyme prøver i ungdomsskolen. Et par fylkeskommuner har innført ordningen i den videregående skolen. Nå er det flere som vil ordningen til livs.

Eksamen

Et fåtall norske skoler har innført anonym heldagsprøver. En av kommunene som har gjort dette er Ålesund. Ordningen er konfliktfylt, og rektorene ønsker å avskaffe den.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

  • Si din mening i kommentarfeltet! Er anonyme prøver et godt forslag?

Det var Høyre, som med knappest mulig flertall, fikk innført ordningen med anonyme heldagsprøver i ungdomsskolen i Ålesund for skoleåret 2012/2013.

Dermed har ikke lærerne hatt mulighet til å se hvilke elever som har forfattet de ulike prøvene. Nå skal Fylkesmannen i Møre og Romsdal avgjøre om Ålesund kommune skal få lov til å fortsette med anonym retting.

Rektorene i fylket vil nemlig fjerne ordningen, og mener politikerne viser mistillit til arbeidet deres ved å innføre anonyme prøver.

Hindrer veiledning

– Vi er skeptiske til ordningen fordi vi mener det bryter med intensjonen i forskriften om vurdering. Der blir det nemlig lagt stor vekt på at all underveisvurdering skal ha en veiledende funksjon for elevene.

– Når en da tar vekk kunnskapen om hvilken elev man retter, så tar en også vekk muligheten for å gi eleven veiledning fremover, sier leder for ungdomsskolenettverket i Ålesund, Roar Aasen.

Saken fortsetter under bildet

Skarbøvik Ungdomsskole

Snart kan det bli slutt på anonym retting av prøver ved ungdomsskolene i Ålesund, slik som her ved skolen i Skarbøvika.

Foto: Pål Bakke / NRK

Han sier alle elever – sterke som svake – taper på ordningen med anonyme prøver, fordi alle karakterer som leder opp til den endelige eksamen skal være et verktøy lærerne kan bruke til å skreddersy veiledningen mot hver enkelt elev.

– Men tror ikke du noen elever vil føle seg tryggere av at trynefaktoren ikke teller på prøven?

– Jo, men jeg tror egentlig ikke trynefaktoren har noen innvirkning totalt sett, sier Aasen.

– Vil skape mer tillit

Elevorganisasjonen har i en årrekke arbeidet for anonyme heldagsprøver i norsk skole. De vil unngå at lærerne retter prøvene til sine egne elever, samtidig som de besvarelsene har påført navn.

Axel Fjeldavli

Axel Fjeldavli er leder i Elevorganisasjonen.

Foto: Elevorganisasjonen
Alv Walgermo

Utdanningsdirektør i Møre og Romsdal, Alv Walgermo.

Foto: Trond Vestre / NRK

Dette handler ikke om at vi har mistillit til lærerne. Men det handler om å skape mer tillit. Vi vil fjerne trynefaktoren. For oss handler det om rettferdighet under utdannelsen, sier leder i Elevorganisasjonen Axel Fjeldavli til NRK.

Lovstridig?

Nå skal utdanningsdirektør i Møre og Romsdal, Alv Walgermo avgjøre om politikerne i Ålesund hadde anledning til å innføre anonyme prøver.

– Ja, vi ønsker å vite litt mer konkret om hvordan denne ordningen blir praktisert, sier han.

– Kan Ålesund kommune sitt vedtak være i strid med loven?

– Det er jo et spørsmål om denne anonyme rettingen fører til at elevene får dårligere tilbakemelding, slik at de ikke har like god sjanse til å forbedre seg.

Lovlighet vurdert tidligere

Utdanningsdirektøren har tidligere vurdert lovligheten av et lignende vedtak. Dette skjedde da Møre og Romsdal fylkeskommune innførte anonyme heldagsprøver i den videregående skolen. Den gangen kom utdanningsdirektøren til at forsøksordningen var lovlig, så lenge forskriftenes krav om veiledning og læring blir fulgt.

Lærerne er utdannet til å utføre et profesjonelt skjønn. Der er også klare krav i forskriftene for hvordan dette arbeidet skal foregå. Elevene skal være orientert om kriteriene for retting og karaktersetting, og det er viktig at det er tillit rundt dette. Vi mener at ordningen med anonyme prøver er et tegn på mistillit til det profesjonelle skjønnet som lærerne utøver, sier leder i Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal, Borghild Moe til NRK.

Moe sier til NRK at det foregår en god del retting av prøver, der læreren ikke kjenner til hvilke elever som har levert besvarelsen.

Mange lærere bruker dette som metode på eget initiativ. Men vi reagerer sterkt på at politikerne skal styre dette metodevalget, sier Moe.

  • Si din mening! Er anonyme prøver et godt forslag?