NRK Meny
Normal

Vil finne en løsning for Hellesylt

Fylkesmann Lodve Solholm er optimist med tanke på å finne en løsning for videre utbygging på Hellesylt.

Hellesylt med ny cruicekai

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og NVE har reist innvendinger mot reguleringsplanen for Hellesylt sentrum fordi området er i faresonen for en eventuell flodbølge. Nå tror fylkesmannen at de likevel kan finne en løsning.

Foto: Terje Bjorli

Det kom sterke reaksjoner etter at Norges vassdrags- og energidirektorat og fylkesmannen kom med innvendinger mot reguleringsplanen for Hellesylt sentrum. Innvendingene gjør at Stranda kommune kan bli tvunget til å flytte offentlige institusjoner og bedrifter ut av Hellesylt.

Tror på løsning

Lodve Solholm

Fylkesmann Lodve Solholm

Foto: Terje Reite / NRK

Etter et møte torsdag tror fylkesmannen at partene vil komme frem til en løsning.

– Vi kom frem til at vi skal fortsette dialogen. NVE, fylkesmannen og fylkeskommunen skal hjelpe Stranda kommune og komme frem til en plan som vil kunne bli godkjent, sier Lodve Solholm.

– Tror du dette arbeidet vil bli vanskelig?

– Alle parter var innstilt på at vi skulle få det til. Vi driver med et pionerarbeid når det gjelder reguleringsplaner, områdeplaner og kommuneplaner i Storfjorden med utgangspunkt i Åknes-Tafjord-prosjektet. Dette arbeidet vil komme andre kommuner til gode, sier Lodve.

– Hvordan skal dette komme andre kommuner til gode?

– De vil få en mal. Dette vil bli et hjelpemiddel for Stordal, Ørskog og Sykkylven og andre kommuner som må ta hensyn til at det vil komme en flodbølge når Heggura på Åknes faller ned.

– Folk frykter utflagging fra Hellesylt. Er det grunn til det?

– Nei. Vi jobber for at omsorgssenteret og skolen skal bestå. Vi prøver å komme frem til hvor byggene skal plasseres. Jeg vil ikke gå i detaljer nå. Vi må fortsette dialogene med mål om at Hellesylt skal bestå som lokalsamfunn og kunne videreutvikles i tråd med alle ønsker, sier Lodve.