Vil bli normal drift igjen

Fjord 1 seier at det vill bli normal drift igjen i sambanda Solholmen – Mordalsvågen og Aukra – Hollingsholmen då dei tekniske problema er løyst.