Hopp til innhold

Verner om Volda

Et flertall i styret i Helse Sunnmøre går imot å samle den kirurgiske akuttberedskapen på bare ett sykehus i helseforetaket.

Marthe Styve Holte og Astrid Eidsvik
Foto: Berit Susanne Kjølås / NRK

Det betyr at flertallet vil opprettholde denne funksjonen både i Volda og Ålesund.

Helse Midt-Norge har foreslått å samle akuttkirurgien ved ett sykehus i hvert helseforetak

Lokalt ansvar

Styret i Helse Sunnmøre vil også ha inn ett nytt punkt i Strategi 2020. Punktet har som formål å styrke de lokale helseforetakene når det kommer til organisering av tjenestetilbudet i fremtiden.

Dette gjelder spesielt tilbudet til de store og økende pasientgruppene, til fødetilbudet og det akuttkirurgiske tilbudet.

- Jeg tror da at vi både vil finne de beste løsningene og forankre endringene i virksomheten vår, nemlig at dette ansvaret ligger hos styret i det lokale helseforetaket, sier styreleder i Helse Sunnmøre, Marthe Styve Holte.

- Jeg er ganske overbevist om at dersom en skal finne gode løsninger så må ansvaret ligge i det lokale helseforetaket på Sunnmøre, sier Holte.

Styret i Helse Midt-Norge skal behandle saken fredag 25.juni.