Hopp til innhold

Folkebevegelse mot strategiplan

" Folkebevegelsen for lokalsykehusene " ser med bekymring på forslaget til " Strategi 2020 " for Helse Midt-Norge.

Volda sjukehus

Volda sjukehus

Foto: Helse Sunnmøre

I en pressemelding søndag kveld skriver folkebevegelsen:

" Vi er kjent med at forslaget innebærer en sterk sentralisering av føde- og kirurgiske akuttjenester, samt en nedbygging av barnemedisin. I tillegg innebærer forslaget at en mister beredskapen for industri på land og i Norskehavet der industrien vil ha den. Lokalt helsepersonell har pekt på at sentraliseringen vil føre til en rasering av gode lokalsykehustilbud og ramme sårbare pasientgrupper. Styret må sikre at den endelige
strategien tar hensyn til innspillene fra lokalsamfunnene og fagfolk. "

Volda, Molde og Kristiansund

Siden nyttår har debatten rast om hvilke funksjoner sykehusene i Volda, Molde og Kristiansund skal ha. For Volda sin del kan sykehuset miste fødeavdelingen og akuttkirurgi-tilbudet. Molde og Kristiansund må dele flere funksjoner seg i mellom.

Kristiansund sjukehus

Kristiansund sjukehus

Foto: Eirik Haukenes / NRK

" Strategi 2020 " til styret

Styret i Helse Midt-Norge skal behandle strategiplan 2020 i neste møte, i slutten av juni. Strategiplanen skal være et styringsdokument som forteller hvordan helseforetaket vil organisere arbeidet og tilbudet frem til 2020.