Velger Ørskogfjellet

Samferdselsdepartementet har bestemt at traseen for ny E39 mellom Molde og Ålesund skal gå over Ørskogfjellet, og ikke via Svartløkenområdet, som har vært et alternativ. - Vegvesenet er fornøyd med å ha fått denne avklaringen for Digernes-Vik. Vi mener også at dette underbygger at Romsdalsfjorden skal krysses mellom Vik og Julbøen som tidligere vedtatt. Det gjør at vi kan gå videre i planleggingen av E39 Ålesund-Molde (Møreaksen), sier fungerende regionvegsjef Kjetil Strand i Statens vegvesen.

E39-alternativer mellom Digernes og Vik