Vegen opna etter ulykke

Fylkesveg 64 i Eide er open att etter ei ulykke mellom ein motorsykkel og ein bil. Kriminalteknikarar og ulykkesgruppa frå Statens vegvesen har gjort undersøkingar på staden.