NRK Meny

Utvider tilskuddsordningen

EØS-tilsynet ESA har gitt grønt lys for å utvide tilskuddsordningen for sjøfolk med 80 millioner i året kroner fram til 2026. Tilskuddsordningen innebærer at redere får tilbakebetalt skatt og arbeidsgiveravgift for EØS-sjøfolk på norskregistrerte skip. På denne måten håper norske myndigheter å gjøre det mer attraktivt å ansette sjøfolk fra Norge eller andre EØS-land i en sektor med hard internasjonal konkurranse.

.