Utvidar Hjelp oss fram-kampanjen

Hjelp oss fram-kampanjen som Ålesund brannvesen, Ålesund kommune, renovasjonsselskapet ÅRIM og Ålesund parkering starta før jul, har vore så effektiv at den no skal utvidast. Grunnen til det er at parkerte bilar skaper problem for desse etatane også utanfor bykjernen, seier driftsleiar i ÅRIM Tom Haugen.

Richard Flåte og teamleiar i ÅRIM Tom Haugen
Foto: Pål Kristian Lindseth / NRK