Utfordrande føretilhøve

Bilen som har køyrd utfor vegen på Hollingen i Aukra har treft ein stolpe. Føraren opplyser til naudetatane at han har vondt i ryggen og blir køyrd til legevakta. Det skal vere utfordrande føretilhøve på staden.