Uheldig med usikkerhet

Legene ved sjukehusene i Kristiansund og Molde sier i en felles høringsuttalesle til Helseforetaket foran byggingen av nytt sykehus, at det er skapt usikkerhet om fremtiden i flere fagmiljø i nordfylket.
Det gjelder for eksempel pediatri, nevrologi, alderspsykiatri, øye og øre-nese-hals. Slikt er uheldig med tanke på både den faglige utviklingen og rekrutteringen, mener legene. De har ikke uttalt seg om hvor det nye sykehuset bør ligge