Tysk selskap får bygge Tresfjordbru

Statens Vegvesen har valgt det tyske selskapet Bilfinger Berger som entreprenør for E136 Tresfjordbrua.
 

Tilbudet fra det tyske selskapet er på 572 mill.kroner.

Det kom inn fem tilbud og alle deltakerne var med i vurderinga. Klagefristen i anbudskonkurransen er satt til 29. september.

Kontrakt blir skrevet etter at klagefristen er gått ut.

Anleggsstart blir trolig i begynnelsen av november 2012, og Tresfjordbrua planlegges åpnet sommeren 2015.