Tysk selskap får bygge Tresfjordbru

Statens Vegvesen har valgt det tyske selskapet Bilfinger Berger som entreprenør for E136 Tresfjordbrua.
 

Gunhild Sætre
Journalist

Tilbudet fra det tyske selskapet er på 572 mill.kroner.

Det kom inn fem tilbud og alle deltakerne var med i vurderinga. Klagefristen i anbudskonkurransen er satt til 29. september.

Kontrakt blir skrevet etter at klagefristen er gått ut.

Anleggsstart blir trolig i begynnelsen av november 2012, og Tresfjordbrua planlegges åpnet sommeren 2015.

Siste video/lyd

Ein fem år lang krangel etter rehabilitieringa av Freifjordtunnelen, hamnar no i forliksrådet. 
Statens vegvesen meiner ei svakheit i plastduken som ble laga, kan gi ekstrakostnader i hundremillionar-klassen.
Ålesund kommune har kome på kant med delar av kulturlivet i byen. Då det kom fram at mellom andre Matfestivalen ikkje lenger får halde til på sin tradisjonelle plass midt i sentrum - har mange års irritasjon kome til overflata.
Utdanninga for fagarbeidarane i maritim industri kan bli endra. Ei fersk masteroppgåve konkluderer blant anna med at ein må sjå på heile utdanningsløpet - og at haldninga til yrkesfaga må bli betre.