Tysk selskap får bygge Tresfjordbru

Statens Vegvesen har valgt det tyske selskapet Bilfinger Berger som entreprenør for E136 Tresfjordbrua.
 

Gunhild Sætre
Journalist

Tilbudet fra det tyske selskapet er på 572 mill.kroner.

Det kom inn fem tilbud og alle deltakerne var med i vurderinga. Klagefristen i anbudskonkurransen er satt til 29. september.

Kontrakt blir skrevet etter at klagefristen er gått ut.

Anleggsstart blir trolig i begynnelsen av november 2012, og Tresfjordbrua planlegges åpnet sommeren 2015.

Siste video/lyd

Dei tre siste åra har meir enn 450 alvorleg psykisk sjuke kome seg inn i arbeidslivet.
Dette skjer etter eit aktivt samarbeid mellom NAV og helsevesenet.
Ein ny forskingsrapport viser at pasientane blir friskare av å jobbe.
Ein rakett er kanskje det som skal til for å gjere skuleelevar interesserte i naturfag. 
Elevar på Gjermundnes i Vestnes har utvikla ein rakett som skal få barn og unge til å bli i fyr og flamme.
Nokre som er glade i å boltre seg på kjøkenet er elevane ved Borgund vidaregåande i Ålesund. Dei elskar å bake - og å smake.